Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2018

08/11/2018


Trong tháng, các địa phương tập trung công tác thu hoạch lúa mùa, cây màu hè thu và gieo trồng cây màu vụ đông. Đến ngày 25/10/2018, diện tích lúa mùa đã thu hoạch 60.025 ha. Diện tích cây màu hè thu đã thu hoạch 8.765 ha. Toàn tỉnh đã trồng 22.235 ha diện tích cây vụ đông.

Sản xuất tại Công ty TNHH Điện cơ AIDI (Thái Bình)

Tình hình chăn nuôi ổn định, không có dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Trong tháng, các địa phương tập trung thực hiện tiêm phòng vắc xin đại trà vụ thu đông cho đàn gia súc gia cầm; 100% số xã đã tiếp nhận vắc xin với tổng số trên 972 nghìn liều.

Tổng sản lượng thủy sản trong tháng ước đạt 12.160 tấn. tổng sản lượng tháng 10 ước đạt 6.880 tấn. Tổng sản lượng thủy sản tháng 10 ước đạt 20.529 tỷ đồng, tăng 7,3%, trong đó, sản lượng nuôi trồng ước đạt 120.742 tỷ đồng, tăng 7,9%, sản lượng khai thác ước đạt 67.535 tỷ đồng, tăng 7%.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 ước tăng 6,7% so với tháng trước. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10 ước đạt 4.638,5 tỷ đồng, tăng 6,9% so với tháng trước và tăng 1% so với cùng kỳ. Nhiều sản phẩm tăng cao so với 10 tháng đầu năm 2017 như: tôm đông lạnh tăng 27,1%; bộ comple, jacket tăng 22,8%; áo sơ mi người lớn tăng 23,7%; nhựa polyme tăng 80,3%.

Đến tháng 10/2018, toàn tỉnh có 145/178 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10 ước đạt 1.887 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ.

Các ngành thương mại - dịch vụ phát triển ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước đạt 3.477 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 ước tăng 0,28% so với tháng trước và tăng 3,88% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 10/2018 ước đạt 146,2 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 111,5 triệu USD, tăng 36% so với tháng trước.

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 10 ước đạt 456 tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước. Trong đó, vận tải hành khách tăng 14,2%; vận tải hàng hóa tăng 11,7%.

Đến nay, toàn tỉnh có 6.249 doanh nghiệp, 817 Chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 60.605 tỷ đồng.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Các hoạt động phòng chống dịch bệnh và công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai tích cực. Việc đón tiếp, chăm sóc, điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế được đảm bảo.

Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội được duy trì thực hiện đầy đủ kịp thời. Trong tháng, tạo việc làm mới cho khoảng 2.700 người, trong đó lao động đi xuất khẩu 160 người; tuyển sinh dạy nghề cho 4.700 lao động ở các cấp trình độ.

Hoạt động thông tin, truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình được thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng và phản ánh được toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền tiếp tục được chỉ đạo thực hiện. Trong tháng, Trung tâm hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 5.763 hồ sơ, đã giải quyết 3.770 hồ sơ.

 

 

Nguyễn Tuấn