Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2018 ước đạt 26.806,59 tỷ đồng

16/11/2018


Năm 2018, mặc dù trong bối cảnh thời tiết có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, ảnh hưởng trực tiếp là những yếu tố bất lợi của thị trường, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, song với sự cố gắng của các cấp, các ngành trong tỉnh nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng vẫn tiếp tục phát triển và đạt được kết quả đáng khích lệ.

Kiểm soát tốt dịch bênh trên vật nuôi, giá sản phẩm chăn nuôi tăng bước đầu mang lại thu nhập ổn định cho người dân

Thực hiện sự chỉ đạo của ngành, các địa phương trong tỉnh chú trọng phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao, có thị trường tiêu thụ và áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất bước đầu hình thành nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa, bền vững, phù hợp với tiến trình xây dựng nông thôn mới. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 26.809 tỷ đồng, tăng 3,98% so với năm 2017. Trong đó, giá trị sản xuất ngành trồng trọt ước đạt 11.509 tỷ đồng, tăng 3,64% so với cùng kỳ năm 2017.

Chương trình xây dựng cánh đồng lớn tiếp tục phát triển; liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp mở ra triển vọng mới trong phát triển sản xuất hàng hóa. Toàn tỉnh có 128 xã triển khai được 185 cánh đồng lớn với tổng diện tích trên 15.312 ha (giảm 51 cánh đồng lớn nhưng tăng diện tích 3.017 ha so với năm 2017).

Chăn nuôi phát triển ổn định, công tác thú ý được chú trọng do vậy trong năm không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt kiểm soát nguy cơ của bệnh dịch tả lợn châu Phi do vậy giá sản phẩm chăn nuôi bước đầu tăng ổn định. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ước đạt 9.669 tỷ đồng, tăng 3,22% so với cùng kỳ năm 2017.

Sản xuất thủy sản được ngư dân chú trọng phát triển. Tổng diện tích nuôi trồng đạt 15.113 ha. Sản lượng khai thác ước đạt 79.892 tấn, tăng 7,5 so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành thủy sản ước đạt 4.605 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2017.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 264 xã triển khai xây dựng nông thôn mới, trong đó đã có 200 xã và 01 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới; phấn đấu hết năm 2018, toàn tỉnh có 237 xã được công nhận đạt chuẩn. Công tác hỗ trợ xi măng xây dựng nông thôn mới vẫn tiếp tục được triển khai. Đến hết tháng 10/2018 đã cấp trên 27.400 tấn xi măng, dự kiến sẽ tiếp tục cấp trên 191.000 tấn hỗ trợ cho địa phương xây dựng công trình hạ tầng nông thôn.  Chương trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 100% hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ sinh hoạt, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 

Nguyễn Việt