Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 56.680 tỷ đồng, tăng 17,72% so với năm 2017

16/11/2018


Năm 2018, nền kinh tế trong tỉnh tiếp tục ổn định và duy trì đà tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao. Sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng trưởng tốt, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng trưởng tốt, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 56.680 tỷ đồng, tăng 17,72% so với năm 2017. Hoạt động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp ổn định, có 145/180 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giá trị sản xuất cả năm ước đạt 22.213 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 40% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Nghề và làng nghề tiếp tục duy trì phát triển với 247 làng nghề, giải quyết việc làm cho khoảng 150 nghìn người ở khu vực nông thôn.

Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 23.127 tỷ đồng, tăng 16,37% so với năm 2017. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt trên 50.533 tỷ đồng, tăng 17,16% so với năm 2017.

Thương mại dịch vụ phát triển ổn định. Giá trị sản xuất khu vực, dịch vụ ước đạt 26.472 tỷ đồng, tăng gần 7% so với năm 2017. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 40.212 tỷ đồng, tăng 10,87%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.545 triệu USD, tăng 11,06% kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.484,8 triệu USD, tăng 20,25% so với năm 2017. Tổng lượt khách du lịch cả năm ước đạt 720.500 lượt với doanh thu ước đạt gần 288 tỷ đồng.

 

Nguyễn Việt