Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 11

22/11/2018


Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đến ngày 15/11/2018, toàn tỉnh diện tích lúa mùa đã cơ bản thu hoạch xong. Toàn tỉnh đã trồng 31.920 ha diện tích cây màu vụ đông.

Xã Song Lãng huy động phương tiện làm thủy lợi đông xuân (Đức Nhã)

Trong tháng, toàn tỉnh không phát sinh tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tổng đàn lợn ước đạt trên 1 triệu con, tăng 0,06% so với cùng kỳ. Đàn gia cầm có khoảng 12,98 triệu con, tăng 0,62% so với cùng kỳ, đàn trâu bò có khoảng 50.385 con.

Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 11/2018 ước đạt 16.1900 tấn.Tổng sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 7.020 tấn, trong đó khai thác nước mặn đạt 6.670 tấn, nước ngọt đạt 350 tấn.

Thực hiện chính sách cấp xi măng hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới, trong tháng đã cấp 17.050,8 tấn xi măng.

Đến tháng 11/2018, toàn tỉnh hiện có 200/264 xã và 1 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 75,75% tổng số xã).

 

 

Quỳnh Chi