Huyện Vũ Thư: Tổng giá trị sản xuất năm 2018 tăng 9,95%

22/11/2018


Tổng giá trị sản xuất năm 2018 huyện Vũ Thư đạt 9.964,24 tỷ đồng, tăng 9,95 % so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó nông lâm thủy sản ước đạt 3.097,76 tỷ đồng, tăng 2,63%; Công nghiệp xây dựng đạt 4.413,50 tỷ đồng, tăng 16,60%; thương mại dịch vụ đạt 2.452,98 tỷ đồng tăng 8,59%.

Nuôi tằm tại xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư

Tổng giá trị trồng trọt ước đạt 1.430,16 tỷ, tăng 2,23% so với cùng kỳ. Toàn huyện có 19 cánh đồng lớn với tổng diện tích 1.175,78 ha, theo hình thức liên doanh, liên kết bao tiêu sản phẩm. Một số mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa bằng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình sản xuất nông nghiệp nhà lưới xã Song An, rau quả ở xã Trung An, Việt Hùng, Tân Phong. Công tác tích tụ ruộng đất đai được triển khai tích cực, đến nay đã tích tụ được 572,19ha đất phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Giá trị sản xuất chăn nuôi ước đạt 1.365,49 tỷ đồng, tăng 2,67%. Giá trị thủy sản ước đạt 192,29 tỷ đồng, tăng 6,46% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng sản lượng thủy sản nuôi thả và khai thác trong năm đạt trên 8.200 tấn.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới , đến nay toàn huyện đã có 21/29 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 3 xã phấn đấu về đích trong năm 2018 là Hồng Lý, Đồng Thanh, Tam Quang đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí.

Hoạt động của các doanh nghiệp ổn định, năm 2018 huyện Vũ Thư tăng thêm 44 doanh nghiệp. Hiện toàn tỉnh có 350 doanh nghiệp. Toàn huyện có 07 cụm công nghiệp. Năm 2018 đã thu hút được 05 dự án mới đầu tư xây dựng vào các cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư khoảng 333 tỷ đồng.

Quang Anh