152 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư

03/12/2018


Từ đầu năm 2018 đến nay, tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình có nhiều khả quan. Các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vào đầu tư tại địa bàn.

Sản phẩm sứ dân dụng của Công ty gốm sứ Long Hầu

Theo báo cáo của UBND tỉnh, các hoạt động xúc tiến đầu tư luôn được chú trọng. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh tổ chức 52 đoàn tham gia các hội nghị quốc tế, thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư ở nước ngoài; tiếp và làm việc với 132 đoàn nước ngoài vào làm việc tại tỉnh; ký kết 6 thỏa thuận quốc tế với các nước, tổ chức nước ngoài.

Toàn tỉnh có 152 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng số vốn đầu tư gần 6.800 tỷ đồng, tăng 36,9% về số dự án so với năm 2017. Thái Bình đã thu hút được một số tập đoàn kinh tế lớn: TH, Trường Hải, Lộc Trời, Hòa Phát, Sungroup, HimLam, C&N VINA-Hàn Quốc... Toàn tỉnh hiện có 6.275 doanh nghiệp và 821 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với vốn đăng ký gần 61.000 tỷ đồng.

Để tiếp tục thu hút doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn, UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các ngành thực hiện hiệu quả Đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, tiếp tục có các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

 

Vũ Hương