Tình hình kinh tế xã hội năm 2018

08/12/2018


Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm 2018 ước đạt 49.870 tỷ đồng, tăng 10,53% so với năm 2017, vượt kế hoạch 9,5%.

 Thương lái thu mua bí đỏ củ lạc cho bà con nông dân xã Duyên Hải huyện Hưng Hà

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ước đạt 12.233 tỷ đồng, tăng 3,97%, khu vực Công nghiệp và Xây dựng ước đạt 18.227 tỷ đồng, tăng 20,07%; khu vực Thương mại dịch vụ ước đạt 16.756 tỷ đồng, tăng 6,68%. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 133.273 tỷ đồng, tăng 12,25% so với năm 2017.

Giá trị sản xuất toàn khu vực ước đạt 26.994 tỷ đồng, tăng 3,99% so với năm 2017. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt ước đạt 11.611 tỷ đồng, tăng 3,64%. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ước đạt 9.669 tỷ đồng, tăng 3,22%. Giá trị sản xuất ngành thuỷ sản ước đạt 4.687 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2017.

Đến nay, toàn tỉnh có 264 xã triển khai xây dựng nông thôn mới, trong đó đã có 200 xã và 01 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới.

Đến hết tháng 10/2018, đã cấp trên 27.400 tấn xi măng, dự kiến sẽ tiếp tục cấp trên 191.000 tấn hỗ trợ cho địa phương xây dựng công trình hạ tầng nông thôn.

Đến nay, 100% hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ sinh hoạt, nâng sức khỏe, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt. Giá trị sản xuất ước đạt, gần 56.680 tỷ đồng, tăng 17,72% so với năm 2017. Hoạt động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ổn định, có 145/180 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giá trị sản xuất cả năm ước đạt 22.213 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ.

Nghề và làng nghề tiếp tục được duy trì phát triển với 247 làng nghề, giải quyết việc làm cho khoảng 150 nghìn người ở khu vực nông thôn.

Đến nay toàn tỉnh có 6 khu công nghiệp, 20 cụm công nghiệp có nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng. Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 23.127 tỷ đồng, tăng 16,37% so với năm 2017. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt trên 50.533 tỷ đồng, tăng 17,16% so với năm 2017.

Giá trị sản xuất khu vực dịch vụ ước đạt 26.472 tỷ đồng, tăng 6,97% so với năm 2017. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 40.212 tỷ đồng, tăng 10,87%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.545 triệu USD, tăng 11,06%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.484,8 triệu USD, tăng 20,25% so với năm 2017. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 5.149 tỷ đồng, tăng 11,21% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách du lịch cả năm ước đạt 720.500 lượt (trong đó khách quốc tế 6.300 lượt), doanh thu ước đạt gần 288 tỷ đồng

Năm 2018, có 152 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư mới hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 6.800 tỷ đồng, tăng 36,9% về số dự án so với năm 2017. Đã có 38 dự án hoàn thành đầu tư, đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 3.809 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 76 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 596 triệu USD. 13 dự án ODA đang triển khai thực hiện với tổng vốn ODA là 1.585 tỷ đồng.

Toàn tỉnh, hiện có 6.275 doanh nghiệp và 821 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động, với vốn đăng ký gần 61.000 tỷ đồng.

Năm 2018, toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học ước đạt 86,8%, tăng 4,5% so với năm 2017. Toàn tỉnh hiện có 29 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Toàn tỉnh tạo việc làm mới cho khoảng 33.000 lao động.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính từng bước được rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân; hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từng bước được cải thiện. Tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định.

 

Quang Huy