Thành lập mới 8 hợp tác xã, 1 liên hiệp hợp tác xã

09/01/2019


Chiều ngày 7/1, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết tình hình hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh đã tích cực tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động trong lĩnh vực KTTT, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; giải quyết thêm được nhiều việc làm; góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; nhận thức của các cấp, ngành về vai trò, vị trí của KTTT được nâng lên. Liên minh HTX tỉnh tiếp tục triển khai chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh xây dựng chương trình phối hợp phát triển KTTT, đã thành lập mới 8 HTX và 1 liên hiệp HTX (là liên hiệp HTX đầu tiên trong toàn tỉnh). Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX; hỗ trợ xúc tiến thương mại; tư vấn, hỗ trợ khoa học, công nghệ cho các HTX được chú trọng thực hiện. 

Trong năm 2018, 2 HTX được Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ vay vốn quỹ quốc gia về việc làm từ kênh của Liên minh HTX Việt Nam 1.342 triệu đồng. Đề án "Xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có quy mô và sức lan tỏa” được xây dựng, dự kiến triển khai tại 03 HTX, hướng tới nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của một số mặt hàng chủ lực: tỏi, rau củ quả, ngao, tôm, cá…

Năm 2019, Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố thành lập ban chỉ đạo cấp huyện nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động cho khu vực KTTT.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục bám sát chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam cũng như những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, cụ thể hóa thành chương trình phù hợp với thực tế địa phương. Đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền về KTTT; tăng cường công tác quản lý nhà nước, phối hợp với các địa phương triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh, sớm thành lập ban chỉ đạo cấp huyện trong quý I năm 2019. Tích cực kiểm tra, giám sát các HTX đi đôi với sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Theo Baothaibinh.com.vn