Bộ CHQS tỉnh tổ chức tập huấn lập bản đổ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

13/07/2018


Sáng 11/7, Bộ CHQS tỉnh tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Tham gia có các đồng chí là chỉ huy, tổ chuyên trách 1237 các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong 1/2 ngày lớp tập huấn tập trung nghiên cứu các nội dung về phương pháp lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hướng dẫn về nội dung, biện pháp rà soát, xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu liệt sĩ; kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sĩ và kết luận địa bàn, làm cơ sở để lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Lớp tập huấn góp phần nâng cao chất lượng chỉ huy, trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách, đồng thời nhằm xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và địa phương trong triển khai thực hiện việc rà soát thông tin mộ liệt sĩ, kết luận địa bàn và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các địa phương.

Được biết đến thời điểm này, sau 5 năm thực hiện Đề án 1237 của Chính phủ, Thái Bình đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương.

Văn Dũng - Bộ CHQS tỉnh