Quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 32-KL/TW của Bộ Chính trị

17/07/2018


Chiều ngày 16/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 32-KL/TW ngày 5/7/2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh trật tự nổi lên thời gian gần đây và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; bí thư, phó bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã triển khai Kết luận số 32-KL/TW ngày 5/7/2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh trật tự nổi lên thời gian gần đây và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy triển khai dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy  triển khai thực hiện Kết luận số 32 của Bộ Chính trị. 

Trong đó, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương  phải xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Người đứng đầu cấp ủy phải chịu trách nhiệm về tình hình an ninh trật tự, chủ động xử lý những vấn đề dẫn đến mất an ninh trật tự ở đơn vị, địa phương mình. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành; đặc biệt là sự hợp đồng tác chiến giữa lực lượng công an, quân đội trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác nắm, dự báo và xử lý tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh tại các hội nghị rút kinh nghiệm về công tác bảo đảm an ninh trật tự ngày 12/6, 15/6, 27/6/2018. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân về các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách mới để nhân dân đồng tình ủng hộ, đồng thời nhận biết và phản bác lại những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định. Chăm lo cải thiện đời sống của công nhân; rà soát, có cơ chế chặt chẽ trong việc thu hút và quản lý các dự án đầu tư FDI, nhất là việc thực hiện dự án trên các vị trí chiến lược hoặc cho thuê sử dụng đất lâu dài để bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến tình hình mất an ninh trật tự tại một số địa bàn trong thời gian qua. 

Dự báo tình hình trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Trong nước, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động chống phá cách mạng, chúng lợi dụng triệt để không gian mạng để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ta. Tình hình trong tỉnh còn một số vấn đề nổi lên như: quản lý về đất đai, xây dựng cơ bản, chế độ chính sách, thực hiện các dự án BOT, chính sách đối với người nhiễm chất độc da cam/điôxin... Tình hình tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.  

Để làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các cấp, các ngành cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nhân dân đồng thuận, ủng hộ.  Tập trung chỉ đạo rà soát những vấn đề về an ninh trật tự, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở. Làm tốt công tác tiếp công dân gắn với giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm gây bức xúc trong nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Các cơ quan bảo vệ pháp luật, ngành chức năng phải đấu tranh quyết liệt không khoan nhượng, điều tra, xử lý nghiêm minh những kẻ cầm đầu, những đối tượng kích động gây rối, chống đối gây mất an ninh trật tự. Làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, đề xuất những giải pháp, giải quyết các vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự ngay từ khi mới phát sinh. Các cấp, các ngành làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng gian bảo mật, làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, đặc biệt là kỷ luật phát ngôn. 

Sau hội nghị này, các ngành, địa phương, đơn vị triển khai hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 32 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh trật tự nổi lên thời gian gần đây và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới và kết luận, chỉ đạo tại hội nghị này.

Theo baothaibinh.com.vn