Bộ CHQS tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết TW về nâng cao chất lượng huấn luyện (2013 - 2018)

15/08/2018


Sáng 14/8, Bộ CHQS tỉnh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết TW về nâng cao chất lượng huấn luyện.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Chính uỷ Quân khu 3 dự và chỉ đạo; Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. 

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 765 của Quân uỷ Trung ương, Nghị quyết số 280 của Đảng uỷ Quân khu và Nghị quyết số 20 của Đảng uỷ Quân sự tỉnh về công tác huấn luyện, 5 năm qua LLVT tỉnh đã huấn luyện gần 100 nghìn lượt bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên; tổ chức 36 cuộc diễn tập phòng thủ cấp xã, phường; 9 cuộc diễn tập KVPT cấp huyện, 1 cuộc diễn tập KVPT tỉnh. Qua huấn luyên, sức mạnh cơ động được tăng cường, trình độ tác chiến của bộ đội được nâng lên đủ sức đáp ứng thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên việc nghiên cứu áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào huấn luyện ở các cơ quan đơn vị vẫn còn hạn chế. Công tác huấn luyện, rèn luyện đêm chưa thường xuyên; trang, thiết bị đầu tư cho huấn luyện chưa đồng bộ đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả huấn luyện hàng năm.

Để khắc phục triệt để những mặt còn tồn tại, phấn đấu vượt chỉ tiêu về chất lượng huấn luyện, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác huấn luyện. Tập trung đột phá vào những khâu yếu, gắn công tác huấn luyện với nắm tình hình tư tưởng, rèn luyện kỷ luật. Ưu tiên đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm làm công tác giảng dạy theo đúng phương châm "Tập trung thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo".

Tại hội nghị, có 8 tập thể, 6 cá nhân được Bộ CHQS tỉnh khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Thành Đô - Văn Dũng ( Bộ CHQS tỉnh)