Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

16/08/2018


Chiều ngày 15/8/2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017). Đồng chí Đặng Trọng Thăng – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Tuân – Phó Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo và cán bộ các phòng, ban liên quan của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đại diện Ban chỉ huy quân sự, công an 02 huyện Tiền Hải, Thái Thụy và Đảng ủy, UBND, Ban chỉ huy quân sự, Công an của 14 xã, thị trấn khu vực biên giới biển.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thúy – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh nêu rõ: Sau 20 năm ra đời, các quy định trong Pháp lệnh BĐBP đã được thực thi xuyên suốt, nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các Sở, ban, ngành và các tầng lớp nhân dân về chủ quyền lãnh thổ, công tác bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển cũng như trách nhiệm xây dựng lực lượng BĐBP và nền biên phòng toàn dân ngày càng được nâng cao; quan hệ phối hợp giữa lực lượng BĐBP với các lực lượng liên quan, nhất là Công an, Cảnh sát biển, Hải quan và các địa phương trên khu vực biên giới ngày càng được gắn bó sâu sát; cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, củng cố lực lượng BĐBP tỉnh và nền Biên phòng toàn dân thiết thực và hiệu quả, phát huy tốt sức mạnh tổng hợp trong xử lý các vụ việc xảy ra một cách nhanh chóng, kịp thời, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển trong mọi tình huống, an ninh trật tự địa bàn ổn định, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất ban hành các Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP ở địa phương, từ năm 1997 đến nay HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 11 Văn bản về quân sự, quốc phòng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP ở địa phương; tổ chức tốt công tác nắm tình hình toàn diện trên cả 3 mặt: chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị và trật tự xã hội, đặc biệt là tình hình từ xa, tình hình trên biển và những vấn đề mới nảy sinh; công tác tình báo biên phòng  và công tác chuyên án, điều tra, xử lý vi phạm hành chính có nhiều chuyển biến và hiệu quả tích cực; làm tốt công tác xây dựng khu vực phòng thủ và luyện tập các phương án tác chiến…

Tại Hội nghị, đại diện một số cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện đã phát biểu tham luận về kết quả 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP tại địa phương, đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được sau 20 năm thực hiện Pháp lệnh BĐBP. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Pháp lệnh Bộ đội biên phòng, đồng chí chỉ đạo trong thời gian tới cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các huyện ven biển tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung của Pháp lệnh BĐBP; xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về biên giới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngày càng vững chắc trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về biên giới quốc gia; đồng thời nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, thắt chặt hơn mối quan hệ quân dân, khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng "thế trận lòng dân” vững chắc ở khu vực biên giới biển.

Ba là, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh khu vực biên giới biển của tỉnh trong mọi tình huống

Bốn là các sở, ngành, cấp ủy chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu xây dựng chương trình, dự án đầu tư phát kinh tế - xã hội, phát triển du lịch, xóa đói giảm nghèo nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, củng cố quốc phòng - an ninh.

Năm là xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh thành lực lượng chính quy, tinh nhuệ,  từng bước hiện đại, có trang bị phù hợp, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh. Làm tốt công tác tập huấn luyện nâng cao trình độ, bồi dưỡng cho lực lượng BĐBP các cấp.

Cũng tại Hội nghị, 25 tập thể và cá nhân tiêu biểu đã được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh và Giấy khen của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Quỳnh Anh