Sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2013 – 2018

30/08/2018


Ngày 30/8/2018, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09/CTr - BCA - MTTW giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo của tỉnh về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2013 - 2018.

Tới dự và chỉ đạo có các đồng chí: Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo của tỉnh về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp - Cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

5 năm qua, thực hiện chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác đảm bảo an ninh trật tự và đưa thành nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của địa phương. Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp với lực lượng Công an và các ban ngành, đoàn thể, gắn xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh". Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì doạt động của trên 2.100 mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ ở 100% xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với 133.455 người tham gia, trong đó có 167 mô hình thôn, tổ dân phố, khu dân cư không có ma tuý; 1.457 mô hình quần chúng tự quản về ANTT và ATGT; 195 câu lạc bộ phòng chống ma tuý; 17 mô hình cụm liên kết bảo vệ ANTT khu vực giáp ranh. Kết quả đó đã khẳng định việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một chủ trương đúng, có tính chiến lược, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia; đảm bảo ổn định về chính trị - xã hội ngay từ cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp - Cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng chí nhấn mạnh phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền; các cấp, các ngành, đoàn thể, nhất là ở cơ sở; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện xã hội hoá nhiệm vụ đảm bảo ANTT; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải lồng gắn với mô hình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Chú trọng đầu tư xây dựng các mô hình quần chúng tự quản tại các địa bàn trọng điểm về ANTT; đảm bảo an ninh, an toàn trên các lĩnh vực; kiềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo của tỉnh về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an. Đồng chí cũng yêu cầu Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp thường xuyên kiện toàn, sửa đổi, bổ sung, quy chế hoạt động, Chương trình phối hợp hành động cho phù hợp với nhiệm vụ trong tình hình mới; có kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn nhất là ở cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Thường xuyên duy trì chế độ giao ban; tiếp tục củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường vững mạnh, đủ sức đảm nhiệm giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở.   

Tại hội nghị đã trao 33 Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2013 - 2018, trong đó có 3 tập thể, 6 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 9 tập thể, 3 cá nhân được Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen; 6 tập thể, 6 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

Bình Vân (Công an tỉnh)