Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc

10/10/2018


Cùng với chú trọng thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh ngày càng vững chắc.

Dân quân binh chủng thành phố Thái Bình tham gia huấn luyện.

Là một trong hai huyện ven biển, Thái Thụy được xác định là hướng phòng thủ quan trọng của tỉnh và Quân khu 3. Địa phương đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng, củng cố tiềm lực mọi mặt cho tuyến ven biển. 

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy cho biết: Thấm nhuần quan điểm xây dựng tiềm lực kinh tế là xây dựng nhân tố vật chất trực tiếp tạo ra sức mạnh của KVPT, huyện đã tập trung phát triển các ngành nghề tiềm năng, thế mạnh như nuôi trồng, khai thác thủy hải sản... Trong những năm qua, kinh tế - xã hội của huyện có nhiều khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm (2016 - 2018) đạt gần 16,6%/năm, cao hơn 0,16% so với kế hoạch. Cùng với quan tâm phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm xây dựng các công trình phòng thủ từ nguồn ngân sách địa phương. Từ năm 2008 đến nay, huyện đã tiến hành khảo sát thực tế và xây dựng 3 công trình phòng thủ trị giá 5,2 tỷ đồng; đồng thời, nâng cấp, cải tạo trường bắn tại xã Thái Đô phục vụ công tác huấn luyện, hội thi, hội thao của lực lượng vũ trang huyện.

Trong 10 năm (2008 - 2018), toàn tỉnh đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng trên 20 công trình phòng thủ các cấp bảo đảm theo quy định của Bộ Quốc phòng... Trong đó, tỉnh ưu tiên xây dựng các công trình thiết yếu, quan trọng như sở chỉ huy, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, trận địa phòng không, hệ thống thao trường huấn luyện và một số công trình mang tính lưỡng dụng... tạo thế trận liên hoàn, vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả trong thời bình và thời chiến. 

Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Tiềm lực và thế trận của KVPT tỉnh đã được xây dựng theo hướng “Cơ bản, liên hoàn, vững chắc”, khả năng bảo vệ địa bàn, ứng phó với các tình huống quốc phòng, an ninh được nâng lên, đủ sức ngăn chặn, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Thực hiện các dự án, chương trình phát triển kinh tế, tỉnh luôn ưu tiên các dự án đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có tính lưỡng dụng cao để vừa giải quyết vấn đề an sinh xã hội trong thời bình vừa dễ huy động, động viên trong thời chiến. Bộ CHQS tỉnh tập trung nghiên cứu, tham mưu với tỉnh xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gắn kết chặt chẽ với quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT tỉnh, huyện, bảo đảm hợp lý, hài hòa lợi ích kinh tế - xã hội và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. 

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với cơ quan chức năng tham gia khảo sát, thẩm định và giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế trên địa bàn cũng như nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, kịp thời điều chỉnh, bổ sung quyết tâm, kế hoạch tác chiến phòng thủ, bảo đảm phù hợp với sự phát triển của thực tiễn. 

10 năm qua, toàn tỉnh đã hoàn thành quy hoạch các vùng kinh tế trọng điểm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 tăng bình quân 8,04%, năm 2017 tăng 11,12%, 9 tháng đầu năm 2018 tăng 11,35% so với cùng kỳ..., tạo tiền đề quan trọng trong xây dựng và hoạt động của KVPT.

Để tạo thế và lực trong KVPT hiện nay, Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, đủ khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó, tập trung xây dựng bộ đội thường trực theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đồng thời, chú trọng kiện toàn tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị theo quy định của Bộ Quốc phòng, ưu tiên bảo đảm quân số, vũ khí, trang bị cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên được xây dựng có cơ cấu, thành phần hợp lý, chất lượng chính trị cao, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đặt trọng tâm vào việc xây dựng và tổ chức huấn luyện cho lực lượng vũ trang tỉnh thành thục các phương án tác chiến, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật được trang cấp. Cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thành công các cuộc diễn tập KVPT tỉnh, huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn gắn với diễn tập phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn theo quy định, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, sát thực tế.

Từ năm 2009 đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức 2 cuộc diễn tập KVPT tỉnh gắn với diễn tập các sở, ngành; đồng thời, chỉ đạo 8/8 huyện, thành phố tổ chức diễn tập cho 100% xã, phường, thị trấn. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, 5/8 huyện, thành phố đã tổ chức diễn tập KVPT, 179/286 xã, phường, thị trấn đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ.

Theo Baothaibinh.com.vn