Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017

29/12/2016


Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-STP, ngày 27/12/2016, Sở Tư pháp Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và triển khai công tác năm 2017. Dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Đinh Trọng Xá, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động các phòng, trung tâm thuộc Sở; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Tư pháp các huyện, thành phố; đại diện Đoàn luật sư, các các tổ chức hành nghề công chứng, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản và tổ chức giám định tư pháp.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2016, Sở Tư pháp bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND  tỉnh, Sở Tư pháp đã triển khai kịp thời, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác như: Lĩnh vực quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, quốc tịch, chứng thực, trợ giúp pháp lý tiếp tục được tăng cường và chưa để xảy ra vi phạm, sai sót lớn về chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác thẩm định, kiểm tra văn bản QPPL được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Công tác quản lý nhà nước và cơ chế phối hợp trong tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế được tiếp tục thực hiện theo tình hình thực tế của địa phương; công tác kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật đạt được nhiều kết quả tích cực...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tư pháp vẫn còn một số hạn chế, bất cập, như: Đối với những văn bản QPPL có nội dung phức tạp thì cơ quan thẩm định chưa có điều kiện đi sâu tìm hiểu kỹ. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở một số ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chưa đồng đều.. Hiệu quả thực hiện kiểm soát TTHC tại một số đơn vị còn hạn chế. Công tác quản lý nhà nước về công tác luật sư, bán đấu giá tài sản còn bất cập.

Ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được của ngành, triển khai đúng trọng tâm, trọng điểm trong năm 2016. Đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu trong năm 2017, ngành Tư pháp Thái Bình cần tập trung thực hiện tốt công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào quá trình thực hiện nhiệm vụ…

 

 

 

Tô Hoàng