Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2017

10/01/2017


Sáng ngày 10/01/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Năm 2016, công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được triển khai kịp thời, đúng trọng tâm, trọng điểm. Các thông tin báo chí đã phản ánh toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh. Nội dung tuyên truyền phản ánh khá đầy đủ kịp thời, mọi mặt của đời sống. Toàn tỉnh có 04 cơ quan báo chí của tỉnh và 07 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Có 09 cơ sở in được cấp phép in xuất bản phẩm và 03 cơ sở in gia công vàng mã cho nước ngoài và 300 cơ sở in nhỏ lẻ.

Hoạt động thông tin liên lạc được nâng cao và chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn, đảm bảo thông suốt, kịp thời đáp ứng yêu cầu trong công tác chỉ đạo điều hành. Toàn tỉnh hiên có 9 doanh nghiệp bưu chính, cung cấp các dịch vụ bưu chính đa dạng. Năm 2016, tổng số thuê bao điện thoại trên địa bàn tỉnh đạt 1,51 triệu thuê bao. Doanh thu dịch vụ ước đạt 1.300 tỷ đồng.

 Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trong tỉnh được đẩy mạnh. 100% cơ quan hành chính nhà nước đã sử dụng Mạng Văn phòng điện tử liên thông trong công việc. Toàn tỉnh hiện có 26 doanh nghiệp CNTT với hơn 400 lao động hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phân phối buôn bán các sản phẩm CNTT. Doanh thu năm 2016 ước đạt 600 tỷ đồng.

Năm 2017, ngành TT&TT tập trung nâng cao chất lượng các ấn phẩm truyền thông; truyên truyền hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân; đa dạng hóa các loại hình dịch vụ bưu chính; phát triển viễn thông đồng bộ và gắn kết với phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội; xây dựng nền tảng cho công nghiệp CNTT đặc biệt là công nghiệp phần mềm nội dung số và dịch vụ.

Tại hội nghị, Sở TT&TT đã công bố Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2016

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành TT&TT tỉnh đã đạt được trong năm 2016. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới ngành TT&TT cần tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp sau: Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng tin bài góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo niềm tin cho nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông, phát triển hạ tầng viễn thông;  Tăng cường thanh tra, kiểm tra các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Đẩy mạnh, thu hút doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực công nghệ thông tin. Tổ chức tập huấn chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ công tin trên địa bàn tỉnh góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Cũng tại hội nghị, Sở TT&TT tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016.

 

 

Hà Linh