Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2017

25/02/2017


Ngày 21/02/2017, Sở NN&PTNT ban hành Công văn số 125/SNN&PTNT về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2017.

Nông dân huyện Thái Thụy tích cực gieo cấy vụ lúa xuân.

Theo đó, để sản xuất vụ Xuân 2017 dành thắng lợi trong điều kiện thời tiết ấm, Sở NN&PTNT đề nghị UBND huyện, thành phố yêu cầu phòng NN&PTNT huyện, phòng kinh tế Thành phố và các đơn vị trong ngành tập trung chỉ đạo tốt một số nội dung sau:

Huy động nhân dân khẩn trương gieo cấy lúa xuân, đảm bảo việc gieo cấy kết thúc trước ngày 25/2; giữ nước nông mặt ruộng để sản xuất sinh trưởng phát triển kịp thời, hạn chế tình trạng lúa chiêm chết se, hè chết úng với ruộng cấy và ruộng gieo thẳng có trên 2 lá giữ mực nước 1-2cm, giữ ấm và láng chân với ruộng gieo thẳng dưới 2 lá.

Tuyên truyền hướng dẫn các địa phương và nông dân các biện pháp kỹ thuật tỉa dặm, chăm sóc cho lúa xuân kịp thời, đảm bảo mật độ gieo thẳng khoảng 100-110 dảnh/m2, 3-4 dảnh/khóm lúa thuần, 1-2 dảnh/ khóm lúa lai; chủ động dự trữ các giống lúa ngắn ngày, giống rau màu phòng khi thời tiết bất thuận xảy ra.

Tranh thủ thời tiết ấm bón thúc kịp thời cho lúa xuân, bón ngay sau khi lúa bắt đầu đẻ nhánh bằng NPK chuyên thúc với quan điểm bón nặng đầu nhẹ cuối và tăng cường bón thêm lân Supe hoặc các dạng phân N.P.K giầu lân cho lúa mới cấy và lúa gieo thẳng.

Chăm sóc, dặm tỉa và phòng trừ sâu bệnh cây rau màu vụ Xuân kịp thời chú ý đến các bệnh gây héo rũ, lở cổ trễ, sâu khoang...

 

 

Lâm Tùng