Phòng trừ bệnh đạo ôn bảo vệ sản xuất vụ Xuân 2017

21/03/2017


Ngày 20/3/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 229/SNN&PTNT về việc phòng trừ bệnh đạo ôn bảo vệ sản xuất vụ Xuân 2017.

Nông dân phun thuốc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

Để đảm bảo thắng lợi sản xuất vụ Xuân, vụ Hè 2017, Sở NN&PTNT đề nghị UBND huyện, thành phố yêu cầu phòng NN&PTNT huyện, phòng Kinh tế thành phố, các đơn vị trong ngành thực hiện một số công việc sau:

Tổ chức triển khai ngay các biện pháp chăm sóc và phòng trừ bệnh đạo ôn bảo vệ lúa xuân đến UBND các xã, phường, thị trấn, HTXNN; phân công cán bộ cơ sở chỉ đạo nông dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, trước mắt là bệnh đạo ôn; tăng cường công tác vệ sinh đồng ruộng như cắt cỏ bờ, thu dọn mạ dự phòng dâm trên ruộng hạn chế nguồn bệnh đạo ô lan sang lúa cấy.

Tranh thủ thời tiết tạnh ráo phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn theo hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt – BVTV tỉnh, ruộng nào có vết bệnh đạo ôn xuất hiện trên lá cần phun thuốc đặc hiệu để phòng trừ ngay, không để phát sinh nặng mới phòng trừ; điều tiết nước, bón phân cân đối hợp lý tạo điều kiện cho lúa phát triển hạn chế sự phát sinh và lây lan của bệnh đạo ôn.

UBND các huyện, thành phố, chỉ đạo phòng ban chức năng, UBND các xã phường, thị trấn, HTXDVNN tăng cường kiểm tra đôn đốc phòng trừ bệnh đạo ôn kịp thời; quản lý chặt chẽ việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, không để hàng giả, hàng kém chất lượng lưu hành.

Các đơn vị trong ngành nông nghiệp huy động lực lượng cán bộ kỹ thuật tăng cường cho cơ sở phối hợp với các địa phương phát hiện sớm các ổ bệnh hướng dẫn nông dân, xử lý nhanh, triệt để.

 

 

 

Quỳnh Hoa