Sở Tư pháp: Tập huấn công tác Tư pháp – Hộ tịch cấp xã

18/07/2017


Ngày 18/7, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp cấp xã năm 2017 cho 120 cán bộ Tư pháp – Hộ tịch các xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đinh Trọng Xá, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Đinh Trọng Xá, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị tập huấn

Hội nghị được tập huấn 03 chuyên đề:  Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cấp xã, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay; Nghiệp vụ đăng ký hộ tịch và chứng thực cho UBND cấp xã.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh: Công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm luôn được nhà nước quan tâm thực hiện, nhất là trong giai đoạn hiện nay đang có sự luân chuyển vị trí công tác của công chức cấp xã thì việc bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ là rất cần thiết. Đồng chí cũng yêu cầu các đại biểu tham dự tập huấn tập trung đi sâu vào công tác thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong thực tế công tác tư pháp tại địa phương, để đưa ra những giải pháp phù hợp, đáp ứng thực tế yêu cầu công tác.

Tô Hoàng (Sở Tư pháp)