Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017

25/07/2017


Ngày 19/7, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Đinh Trọng Xá, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo hội nghị.

6 tháng đầu năm, ngành Tư pháp tỉnh Thái Bình đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kịp thời, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác tư pháp, các lĩnh vực quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, quốc tịch, chứng thực, trợ giúp pháp lý tiếp tục được tăng cường và chưa để xảy ra vi phạm, sai sót lớn về chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được nâng cao, đáp ứng yêu cầu; công tác kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tư pháp vẫn còn số hạn chế, bất cập, như: Thời gian dành cho việc nghiên cứu thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật còn ít, do đó những văn bản quy phạm pháp luật có nội dung phức tạp, cơ quan thẩm định chưa có điều kiện đi sâu tìm hiểu kỹ nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng của văn bản thẩm định. Một số đơn vị, địa phương vẫn còn coi phổ biến, giáo dục pháp luật mang tính phong trào; hình thức phổ biến giáo dục pháp luật mặc dù đã được áp dụng khá đa dạng, phong phú, song nhìn chung hiệu quả còn chưa cao. Hiệu quả thực hiện kiểm soát TTHC tại một số đơn vị còn hạn chế. Công tác quản lý nhà nước về công tác luật sư, bán đấu giá tài sản còn bất cập.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận nhưng tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, để tìm ra phương hướng, và giải pháp hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tư pháp 6 tháng đầu năm của ngành và địa phương, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu trong thời gian tới, ngành Tư pháp Thái Bình cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật; Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tiêu chí 18.5 trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành hoàn thành chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính 3 cấp theo ngành, lĩnh vực; Thường xuyên liên hệ và phối hợp chặt chẽ với Tư pháp cấp huyện, cấp xã để hướng dẫn nghiệp vụ, đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác đăng ký hộ tịch cho công chức tư pháp hộ tịch cấp xã.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương về hoạt động Luật sư, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp, quản tài viên; Tăng cường công tác truyền thông giới thiệu Luật Trợ giúp pháp lý, đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp pháp lý, đặc biệt tập trung vào hoạt động cử Trợ giúp viên pháp lý đến tận nơi cứ trú để thực hiện trợ giúp pháp lý và tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý; Thực hiện tốt các phong trào thi đua như: Cơ quan tư pháp địa phương chủ động, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017; Phong trào thi đua Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Tô Hoàng