Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

22/07/2017


Sáng 21-7, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

6 tháng đầu năm, Sở Thông tin và Truyền thông làm tốt công tác chỉ đạo thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời, đa dạng và đúng trọng tâm, trọng điểm. Các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Nội dung tuyên truyền phản ánh khá đầy đủ kịp thời tình hình phát triển kinh tế, xã hội. Các đơn vị xuất bản, in, phát hành cơ bản thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Hoạt động thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt, chất lượng dịch vụ được nâng cao. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước được đẩy mạnh. 100% cơ quan hành chính nhà nước sử dụng Mạng văn phòng điện tử liên thông trong giải quyết công việc.

Tuy nhiên, báo chí điện tử, mạng xã hội, blog cá nhân trên internet phát triển mạnh với nhiều biểu hiện phức tạp là thách thức đối với cơ quan quản lý Nhà nước. Bên cạnh đó, việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh còn hạn chế.

Sau khi nghe đại diện các cơ quan, đơn vị dự hội nghị phân tích, làm rõ thêm nguyên nhân của một số hạn chế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao hoạt động thông tin và truyền thông Thái Bình thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí đề nghị ngành Thông tin và Truyền thông làm tốt công tác đảm bảo an ninh mạng trong tình hình mới; quan tâm, phát triển nguồn lực công nghệ thông tin; tăng cường quản lý các dịch vụ bưu chính, viễn thông nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ; đầu tư, nâng cấp, khai thác hiệu quả hạ tầng viễn thông; duy trì tốt công tác thông tin tuyên truyền, phản ánh đầy đủ mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, đảm bảo thông tin khách quan, chính xác, kịp thời.

L.Anh