Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm việc với Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam

30/08/2017


Sáng ngày 30/8/2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm việc với Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam để đánh giá tình hình thực hiện các quy định tạo việc làm đối với người khuyết tật (NKT) tại tỉnh Thái Bình.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Toàn tỉnh hiện 63.473 người đã được xác định dạng tật và cấp giấy xác định mức độ khuyết tật, trong đó có 9.959 người khuyết tật đặc biệt nặng, khuyết tật nặng có 35.446 người, 15.144 người khuyết tật nhẹ và có 3.284 người không xác định được mức độ.

Hoạt động dạy nghề cho NKT trên địa bàn tỉnh được triển khai từ năm 2006. Trong giai đoạn 2012 – 2015 đã có 1.520 NKT được dạy nghề, tạo việc làm. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã tổ chức được 08 phiên giao dịch việc làm lồng ghép và 02 phiên giao dịch dành riêng cho NKT; đã giới thiệu việc làm cho 320 NKT vào làm việc tại các doanh nghiệp, tư vấn cho 1.140 lượt NKT tìm kiếm việc làm; tỉnh đã có các cơ chế chính sách hỗ trợ đối với NKT và các cơ sơ sản xuất kinh doanh là NKT.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc của NTK trong công tác dạy nghề và tạo việc làm như: Tình hình hỗ trợ vay vốn cho NKT để phát triển sản xuất; thời gian dạy nghề còn ngắn; dạy nghề cho NKT theo  đặc thù địa phương và đặc thù nghề; điều kiện để NKT tiếp cận với cơ quan nhà nước;  nhận thức về đào tạo việc làm cho NKT trong cộng đồng; cơ chế, chính sách tạo cơ hội cho NKT...

Thái Bình là một trong 8 tỉnh được Ủy ban Quốc gia về NKT Việt Nam chọn để khảo sát tình hình thực hiện các quy định tạo việc làm đối với NKT, trên cơ cở đó nghiên cứu, sửa đổi bổ sung vào Luật NKT.

 

 

Hà Linh