Kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp

14/12/2016


Ngày 13/12, kỳ họp thứ ba HÐND tỉnh khóa XVI tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ ba và bế mạc. Ðồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự kỳ họp.

Trong phiên họp buổi sáng, dưới sự điều hành của đồng chí Ðặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh, các đại biểu đã tập trung thảo luận tại hội trường các vấn đề: tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020; kết quả triển khai xây dựng nông thôn mới, cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã khó khăn, giải pháp để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí của những xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; những điểm mới trong tờ trình của UBND tỉnh trình HÐND tỉnh về phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015; cơ sở thực tiễn để quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn theo Nghị định số 86/2015/NÐ-CP; những điểm mới về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương từ năm 2017 so với các quy định trước đây; cơ sở tính toán để đưa ra các chỉ tiêu, giải pháp phấn đấu của nền kinh tế năm 2017; tình hình thu hút đầu tư theo hình thức BT trên địa bàn tỉnh, khó khăn, vướng mắc và giải pháp thời gian tới; thực trạng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh thời gian qua, các giải pháp để khai thác tiềm năng du lịch và các thiết chế văn hóa của tỉnh; bất cập trong việc quản lý tài nguyên hiện nay, đặc biệt là việc quản lý đất đai, khai thác nguồn nước và khai thác cát trên các sông, giải pháp của Sở Tài nguyên và Môi trường để khắc phục những tồn tại trên; xây dựng nhà ở xã hội và vấn đề giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp, khó khăn trong thu hút đầu tư của doanh nghiệp trong xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp; tình hình tội phạm trong thanh thiếu niên, khó khăn, vướng mắc của ngành và giải pháp trong phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong thanh thiếu niên.

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu Vũ Ðức Ðiến, chất vấn đồng chí Giám đốc Sở Y tế về ảnh hưởng của việc bội chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2016 tới chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân và trách nhiệm, giải pháp của ngành nhằm giảm bội chi quỹ mà không ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh và cán bộ y tế. Ðại biểu Ðoàn Thị Thanh Tâm và đại biểu Nguyễn Minh Thắng chất vấn đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo thực trạng triển khai thực hiện các thông tư liên quan đến quy định danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; giải pháp tham mưu của ngành để đáp ứng nhu cầu thực tế về đội ngũ giáo viên mầm non hiện nay, bảo đảm thống nhất về chế độ, chính sách theo quy định; đánh giá về việc áp dụng mô hình trường học mới (VNEN) trên địa bàn toàn tỉnh, chủ trương, giải pháp của Sở trong thời gian tới. Ðại biểu Bùi Mạnh Hà, chất vấn đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện đề án quy hoạch và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh đến nay còn nhiều nội dung chưa được thực hiện, nguyên nhân và giải pháp của ngành để thực hiện hiệu quả đề án trong thời gian tới. Ðại biểu Lê Hồng Sơn đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng vứt rác thải ra nơi công cộng tại nhiều khu vực nông thôn, còn nhiều bãi rác tự phát, không bảo đảm vệ sinh môi trường.

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục chất vấn thủ trưởng các ngành. Ðại biểu Trần Hữu Hiệp, chất vấn đồng chí Chánh Tòa án nhân dân tỉnh về việc xét xử phúc thẩm đã chuyển từ án tù sang cho hưởng án treo 72 bị cáo là do nguyên nhân nào, biện pháp khắc phục của ngành trong thời gian tới.

Ðại biểu chất vấn tại kỳ họp.

Cũng trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Ðặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh trực tiếp giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu chất vấn; đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, địa phương thông qua các ý kiến chất vấn của các đại biểu, kịp thời tham mưu với tỉnh điều chỉnh những bất cập thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nâng cao đời sống dân sinh.

Thay mặt HÐND tỉnh, đồng chí Ðàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HÐND tỉnh đọc báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ tại kỳ họp thứ ba HÐND tỉnh khóa XVI.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh trân trọng tiếp thu các ý kiến xác đáng của các đại biểu về đánh giá, bổ sung tình hình, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong triển khai, tổ chức thực hiện; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm 2017 và giai đoạn 2016 - 2020.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Ðặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HÐND tỉnh đã thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2016, sau khi phân tích những khó khăn, thuận lợi, HÐND tỉnh đã thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Ðể lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HÐND tỉnh, Thường trực HÐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Danh mục Nghị quyết ban hành tại kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1.         Về việc miễn nhiệm Ủy viên  Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

2.         Về việc bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 3.         Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 4.         Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

 5.         Phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp quy hoạch năm 2017

 6.         Phê duyệt chi dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2017 cho một số công trình xử lý khẩn cấp phòng chống thiên tai năm 2016

 7.         Phê duyệt phân bổ vốn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2016

 8.         Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương tỉnh năm 2015.

 9.         Về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn

và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017

10.         Về việc phê duyệt định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2017 các cấp chính quyền địa phương.

 11.         Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2017.

 12.         Ban hành quy định về thời hạn gửi, phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện.

 13.         Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

 14.         Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

 15.         Về việc thành lập Sở Ngoại vụ Thái Bình.

 16.         Về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2017.

 17.         Về việc phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2017.

 18.         Về việc phê duyệt mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình quản lý từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.

 19.         Phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 10/9/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020; Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/9/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020.

 20.         Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2020.

 21.         Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

 22.         Phê duyệt Đề án phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 23.         Về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

 24.         Phê duyệt thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017.

25.         Phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017.

 26.         Về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp thể thao tỉnh Thái Bình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

 27.         Về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hội nghị tỉnh Thái Bình theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

28.         Về việc ban hành một số chế độ và định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

 29.         Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI ban hành kèm theo Nghị Quyết số 34/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2016.

 30.         Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 31.         Về chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017.

 

Ông Nguyễn Cao Luật, thôn Diệc, xã Tân Hòa (Hưng Hà)

Qua theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ  họp thứ ba HÐND tỉnh khóa XVI được truyền hình trực tiếp trên Ðài PTTH Thái Bình, tôi thấy nội dung chất vấn đều là những vấn đề được cử tri rất quan tâm. Phần chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thể hiện tính phản biện, tranh luận cao hơn so với các kỳ họp trước. Tôi đặc biệt lưu ý đến vấn đề tái cơ cấu ngành Nông nghiệp hiện nay hay những chính sách, giải pháp giải quyết, hỗ trợ đầu tư cho những địa phương gặp khó khăn trong xây dựng nông thôn mới; các giải pháp để giữ vững cũng như nâng cao chất lượng các tiêu chí ở những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, các vấn đề ô nhiễm môi trường tại một số nơi cũng được các đại biểu gửi đến người đầu ngành để cùng bàn luận, tìm ra giải pháp tháo gỡ… Nhìn chung, các đại biểu chất vấn đã nắm bắt sâu sát tâm tư nguyện vọng của cử tri, hiểu rõ thực trạng của vấn đề để hỏi thẳng, hỏi có trọng tâm; giải trình, câu trả lời của lãnh đạo các sở, ngành cũng đi thẳng vào vấn đề, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra…  góp phần nâng cao chất lượng của kỳ họp.

Ông Ðỗ Ðức Thanh, thôn Trình Trung Ðông, xã An Ninh (Tiền Hải)

Theo dõi kỳ họp thứ ba HÐND tỉnh khóa XVI tôi quan tâm đến các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Về mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2017, bên cạnh những mục tiêu, giải pháp chung, giải pháp mang tính chiến lược, lâu dài cũng đã đề ra những giải pháp, phương hướng cụ thể cho từng lĩnh vực, từng ngành. Ðể thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tôi đề nghị tỉnh cần có giải pháp huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho phát triển, gắn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng với phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân, quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Các cấp, các ngành cần phải chủ động, linh hoạt trong quá trình thực hiện, kịp thời điều chỉnh các chính sách cho phù hợp với điều kiện thực tiễn. Bên cạnh đó, HÐND tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các nghị quyết và giám sát thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện lời hứa trước cử tri.

Cử tri Mai Văn Duy, thôn Xuân La, xã Quỳnh Xá (Quỳnh Phụ)

Tôi đánh giá cao các nội dung HÐND tỉnh đã đưa ra thảo luận và quyết định tại kỳ họp lần này, đáp ứng được sự mong đợi của cử tri.  Nội dung các báo cáo, tờ trình đều ngắn gọn, bảo đảm yêu cầu. Nội dung chất vấn đều là những vấn đề nổi cộm, bức xúc hiện nay mà cử tri và xã hội quan tâm như: vấn đề tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giải quyết ô nhiễm môi trường, bội chi quỹ khám chữa bệnh, mô hình trường học mới… Ðể giải quyết được khối lượng lớn công việc trên, Thường trực HÐND tỉnh đã có sự chuẩn bị rất tốt, sắp xếp khoa học, hợp lý trong việc lựa chọn nội dung các báo cáo, tờ trình, nội dung chất vấn và linh hoạt trong quá trình điều hành các phiên họp. Các đại biểu nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan, thực hiện tốt quyền chất vấn, thể hiện năng lực và trách nhiệm của người đại biểu góp phần nâng cao vị thế, tạo niềm tin của của cử tri đối với người đại biểu dân cử.

 

 

Theo Baothaibinh.com.vn