Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

27/12/2016


Ngày 26/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về chủ trương kiện toàn lãnh đạo Sở Ngoại vụ; kiện toàn, sắp xếp một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2017; dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017; dự thảo các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/ TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức tết năm 2017; Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Về các nội dung công tác cán bộ, các đại biểu cơ bản nhất trí với đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Về kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với đánh giá nêu trong dự thảo báo cáo. Theo đó, năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp có trọng tâm, trọng điểm, có kế hoạch cụ thể, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, lực lượng, thời điểm, thời gian và lịch trình kiểm tra. Các cấp ủy, UBKT các cấp cơ bản đã đạt và hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 theo kế hoạch đề ra. Trong năm, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra 1.840 lượt tổ chức đảng, 3.572 lượt đảng viên; tiến hành giám sát chuyên đề 1.765 lượt tổ chức đảng, 1.634 lượt đảng viên… Các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp đã phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành các đảng bộ chủ trì; quán triệt, triển khai đến các đối tượng kiểm tra và thành viên đoàn kiểm tra để thực hiện bảo đảm quy trình, quy định, đạt chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sát tình hình thực tiễn các địa phương, cơ sở, bảo đảm phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Ngoài ra, các đại biểu cũng cơ bản nhất trí với nội dung Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2017; dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017; dự thảo các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Cũng tại hội nghị, trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc và khách quan, các đại biểu đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến vào báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm rõ hơn những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới. Các đại biểu đều nhất trí đánh giá: Năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy duy trì nền nếp sinh hoạt, đúng quy chế làm việc; phong cách, lề lối làm việc có nhiều đổi mới, năng động, sáng tạo, sát thực tiễn và cơ sở. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được đổi mới theo hướng ngắn gọn, rõ chủ trương, giải pháp và cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện; bảo đảm đúng quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sát thực tế và có tính khả thi. Các đại biểu cũng cho rằng, mặc dù đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp sát, đúng và đạt được kết quả tích cực nhưng vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; việc triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp kết quả chưa rõ nét; nợ đọng xây dựng cơ bản còn cao, nhất là ở cấp xã; công tác thu nợ đọng thuế gặp nhiều vướng mắc… Sau phần kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo tự kiểm điểm của bản thân về lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong việc hoàn thành trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và có kế hoạch khắc phục những hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới; sẵn sàng tiếp thu các ý kiến góp ý với tinh thần cầu thị cao nhất để ngày càng hoàn thiện bản thân, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

1. Đồng ý điều động đồng chí Trần Huy Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ, để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ.

2. Đồng ý điều động đồng chí Phạm Quang Dũng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ, để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

3. Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Kim Lý, Phó Hiệu trưởng, phụ trách Trường Đại học Thái Bình giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình.

 4. Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Dực, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

5. Đồng ý để Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư giới thiệu đồng chí Lưu Huyền Đức, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Vũ Thư để Hội đồng nhân dân huyện bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vũ Thư nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ.

 

Theo Baothaibinh.com.vn