Quán triệt các văn bản mới của Đảng về công tác văn phòng cấp ủy

11/05/2018


Đây là nội dung hội nghị do Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức sáng ngày 10/5. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Tại hội nghị, các đại biểu là thường trực cấp ủy, lãnh đạo văn phòng và công chức làm công tác tổng hợp biên tập, văn thư, lưu trữ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, chánh văn phòng, trưởng phòng hành chính và công chức văn thư, lưu trữ các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các ban đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy đã nghe đồng chí Đỗ Quốc Toản, Phó Cục trưởng Cục Văn thư - Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng quán triệt 3 nội dung: Quy định số 66-QĐ/TW ngày 6/2/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; Hướng dẫn số 36-HD/VPTW  ngày 3/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng; Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ Đảng và tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định đây là những nội dung cụ thể, cần thiết đối với những người làm công tác văn phòng cấp ủy. Do vậy, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chú ý, vừa theo dõi tài liệu, vừa nghe giảng viên hướng dẫn, nắm chắc các quy định về thể loại, thể thức văn bản và thẩm quyền ban hành. Đối với những vấn đề chưa hiểu rõ cần trao đổi trực tiếp với giảng viên để nhận được giải đáp. Qua hội nghị, mỗi đồng chí làm công tác văn thư, lưu trữ phải biết được cấp ủy cơ quan mình được quyền ban hành những văn bản nào, từ đó tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị khi ban hành văn bản được đúng thẩm quyền, đúng thể thức và thể loại văn bản. 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Việc ban hành văn bản đúng thẩm quyền, đúng thể thức, thể loại sẽ giúp cho công tác lãnh đạo, quản lý điều hành công việc của cấp ủy, cơ quan được đồng bộ, thông suốt, hiệu quả, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị. 

Sau hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tất cả các văn bản của cấp ủy ban hành trong thời gian tới phải bảo đảm đều đúng thể loại, thể thức và thẩm quyền ban hành.

Theo Baothaibinh.com.vn