Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh

30/05/2018


Chiều ngày 29/5, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung về công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thành Tâm

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về chương trình hành động của nhân sự dự kiến cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình; chủ trương kiện toàn chức danh Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình và một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất chủ trương kiện toàn chức danh Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình từ nguồn quy hoạch tại chỗ. 

Liên quan đến việc bổ nhiệm trưởng, phó phòng các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh giao Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn theo Quy định số 09-QĐ/TU ngày 21/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử để giúp các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố có căn cứ triển khai thực hiện; đối với những trường hợp đặc biệt, đồng chí đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp lại báo cáo xin ý kiến Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. 

Về việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất các đơn vị nào đủ điều kiện thì khuyến khích triển khai thực hiện ngay.

Theo Baothaibinh.com.vn