Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh

28/07/2018


Sáng ngày 27/7, Ban cán sự đảng UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ dự họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm các chức danh: Phó Giám đốc Sở Công Thương; Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Trưởng một số phòng trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch và Phó Trưởng phòng Tư pháp, huyện Thái Thụy; Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình; Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh và Trường THPT Bắc Duyên Hà. 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh cũng nghe và cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật tỉnh; cán bộ đến tuổi nghỉ hưu thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đề án sáp nhập Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm Giống thủy sản thành Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tiến độ thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 08/6/2018 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc giao Sở Nội vụ tham mưu chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu sửa đổi, ban hành các văn bản về công tác cán bộ.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất giao Sở Nội vụ hoàn thiện văn bản, lấy ý kiến từng thành viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc cụ thể hóa Nghị quyết số 06 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh vào thực tiễn. Thống nhất sáp nhập Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm Giống thủy sản thành Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cán bộ đến tuổi nghỉ hưu thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện theo luật định; kéo dài thời hạn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật tỉnh đến tuổi nghỉ hưu hoặc đến thời điểm sáp nhập. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh cũng thống nhất đề nghị nhân sự đối với chức danh trưởng, phó một số phòng của Văn phòng UBND tỉnh; Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh; giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xem xét, đề xuất nhân sự bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Duyên Hà. Đối với quy trình bổ nhiệm một số chức danh chưa đủ điều kiện hoặc còn thiếu về mặt thủ tục, hồ sơ, giấy tờ, nhân sự giao cho Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện để hoàn thiện các quy trình theo đúng quy định.

Theo Baothaibinh.com.vn