Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

08/08/2018


Sáng ngày 7/8, Thường trực Tỉnh ủy triệu tập hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung về công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Ðồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo công tác cán bộ về việc kiện toàn chức danh Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh, phân công phụ trách Đảng ủy Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

Tại kỳ họp HĐND tỉnh ngày 30/7/2018, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.  Căn cứ quy định thi hành điều lệ Đảng của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên được chỉ định tham gia Đảng đoàn HĐND tỉnh giữ chức Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng chí Đặng Trọng Thăng được chỉ định tham gia Ban cán sự đảng UBND tỉnh và giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh, đồng thời được phân công phụ trách Đảng ủy Công an tỉnh và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đối với ông Phạm Quang Đức tới khi đủ tuổi nghỉ hưu; bổ sung, kiện toàn chức danh khuyết thiếu đối với chức danh Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó trưởng ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho chủ trương thực hiện một số chức danh khuyết thiếu khác.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo chương trình hành động của các đồng chí ứng cử viên các chức danh Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó trưởng ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh; tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đối với các chức danh nêu trên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục xem xét về công tác cán bộ, đặc biệt là những trường hợp khuyết thiếu, những trường hợp cần có sự điều chỉnh để phục vụ công tác nhân sự.   

Tại kỳ họp thứ 57, ngày 07/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

1. Chỉ định đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Chỉ định đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

3. Phân công đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách Đảng ủy Công an tỉnh và Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh.

4. Tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quang Anh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

5. Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Trường, Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh giữ chức Phó trưởng ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh.

6. Điều động đồng chí Khiếu Ngọc Sáng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

7. Điều động đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh để bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ.

Theo Baothaibinh.com.vn