Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp

09/08/2018


Sáng ngày 8/8, sau 2 ngày làm việc với tinh thần "Dân chủ - đoàn kết - đổi mới - hội nhập - phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Thành Tâm

Các đồng chí: Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố cùng 245 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 295.000 cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân, góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy quá trình đô thị hóa nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX cơ bản đạt và vượt mức đề ra. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân được đổi mới với nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với nông dân. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội  được đặc biệt quan tâm, chú trọng vào nâng cao chất lượng hội viên. Các phong trào thi đua của hội tiếp tục được phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Phong trào nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng phát triển, có sức lan tỏa trong nhiều lĩnh vực, trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn và đã đạt được những kết quả toàn diện. Tổ chức hội đã mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thu nhập. Bình quân hàng năm có 177.820 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 73,1% số hộ đăng ký. 

Nông dân Thái Bình đã hiến 2.309.496m2 đất, đóng góp 2.100 tỷ đồng, 1.982.451 ngày công để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở. 

Kết quả hoạt động của tổ chức hội nông dân trong nhiệm kỳ qua đã khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức hội và của giai cấp nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị. 

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng 6 bằng khen; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng 109 bằng khen, suy tôn 5 nông dân Việt Nam xuất sắc; UBND tỉnh tặng 1 cờ, 48 bằng khen; Hội Nông dân tỉnh tặng 125 bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp hội nông dân trong tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống; xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua lớn, tích cực vận động và tạo điều kiện cho nông dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc mà giai cấp nông dân và Hội Nông dân tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; ghi nhận tinh thần cộng đồng trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp đã đồng hành cùng nông dân tạo nên những thành tích quan trọng trên mặt trận sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Các đồng chí nhấn mạnh: Để tiếp tục khơi dậy, phát huy vị thế, vai trò của tổ chức hội và tiềm năng to lớn của giai cấp nông dân, các cấp hội nông dân trong tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; nhất là các chủ trương, chính sách về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng giai cấp nông dân và hội nông dân trong thời kỳ mới đến cán bộ, hội viên và nông dân. Bám sát các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, từ đó xác định trách nhiệm và đề ra các chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể thực hiện hiệu quả. Các cấp hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Chủ động phối hợp với các ngành, các địa phương đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục phát động, hưởng ứng tổ chức và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trong đó chú trọng các phong trào: nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; thi đua xây dựng nông thôn mới và tham gia bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tổ chức, thống nhất về hành động; trong đó, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII), xây dựng, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng bức trướng cho Đại hội. Ảnh: Thành Tâm

Tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ: "Hội Nông dân tỉnh Thái Bình: Đoàn kết - Năng động - Hội nhập - Phát triển, xây dựng tổ chức hội vững mạnh”.

Tại Đại hội, 7 tập thể, cá nhân đã nhận Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Các đồng chí lãnh đạo tham quan gian trưng bày sản phẩm tại Đại hội. Ảnh: Thành Tâm

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần "Dân chủ - đoàn kết - đổi mới - hội nhập - phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. 

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Thành Tâm

Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội đã bầu 19 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Theo Baothaibinh.com.vn