Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh

06/09/2018


Chiều ngày 5/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh triển khai Kết luận số 34-KL/TW ngày 7/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2018 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt nội dung Kết luận số 34 của Bộ Chính trị và Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2018 - 2020. 

Theo Kết luận số 34 của Bộ Chính trị: Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện một số mô hình thí điểm: kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện; hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn (hoặc tham mưu) thuộc UBND có chức năng, nhiệm vụ tương đồng cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện; trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện; tổ chức lại đảng bộ khối doanh nghiệp cấp tỉnh; hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; hợp nhất văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng HĐND và văn phòng UBND cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu giúp việc chung ở những nơi có đủ điều kiện. 

Về kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2018 - 2020 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua tại kỳ họp thứ 28 ngày 4/9/2018. Đây là công việc quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ; chuẩn bị nguồn nhân sự, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và những năm tiếp theo. Luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch, cán bộ trẻ có triển vọng được rèn luyện qua thực tiễn công tác, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho tỉnh. Điều động cán bộ để bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác luân chuyển cán bộ; đồng thời tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo cấp huyện không là người địa phương, cán bộ giữ chức không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Kết hợp luân chuyển với điều động, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ, khắc phục tình trạng bảo thủ, trì trệ của một số cán bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cao với việc thực hiện Kết luận số 34 của Bộ Chính trị và Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2018 - 2020.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh công tác luân chuyển, điều động cán bộ là một nội dung quan trọng của công tác cán bộ, được tiến hành thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng. Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2018 - 2020 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành thảo luận kỹ lưỡng, bỏ phiếu kín thông qua với sự thống nhất rất cao. Đây là công việc quan trọng phục vụ cho công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Công tác nhân sự đòi hỏi những cán bộ không chỉ được đào tạo cơ bản qua các trường lớp mà phải qua thực tiễn công tác ở ngành, địa phương. Nhân sự đại hội đảng các cấp cũng như nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp kỳ tới phải bảo đảm về số lượng, cơ cấu, giới tính, tuổi trẻ. 

Đây là thời điểm  chuyển giao cán bộ của tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị; thời gian tới sẽ có nhiều cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ chế độ, vì vậy xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ thời điểm này nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn cán bộ kế cận trước mắt cũng như lâu dài của tỉnh. Thời gian từ nay đến thời điểm tổ chức đại hội đảng các cấp còn rất ngắn nên cần có sự thống nhất cao trong các cấp, các ngành thực hiện kế hoạch bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, giải quyết được những vấn đề vướng mắc phát sinh. 

Trong luân chuyển có điều động để sắp xếp hợp lý lại đội ngũ cán bộ. Để thực hiên tốt Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2018 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu sau hội nghị này ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các ngành, đơn vị tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt ở địa phương, đơn vị mình để cán bộ trong diện luân chuyển, điều động nhận thức sâu sắc, thống nhất trong tư tưởng và hành động, bảo đảm nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị nguồn nhân sự cho đại hội đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp khóa tới. 

Cùng với việc quán triệt văn bản của tỉnh, căn cứ vào kế hoạch chung, điều kiện thực tế, mỗi ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch của ngành, địa phương mình. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ban, ngành, các huyện, thành phố nghiên cứu tham mưu, đề xuất nhân sự, vị trí luân chuyển, xây dựng phương án cụ thể báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định, thực hiện trong quý IV năm 2018 và năm 2019. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở thông tin và Truyền thông làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức trong toàn Đảng bộ, trong nhân dân để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch.

Về việc thực hiện Kết luận số 34 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban, ngành liên quan của tỉnh chủ động nghiên cứu, đề xuất mô hình thí điểm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, các huyện, thành phố và các ngành đề xuất mô hình thí điểm cụ thể, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trong tháng 9 năm 2018, triển khai thực hiện một số mô hình trong quý IV năm 2018 và trong năm 2019.

Theo Baothaibinh.com.vn