Từ ngày 9 - 11/12/2018 diễn ra kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

10/12/2018


Từ ngày 9 - 11/12/2018, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ bảy nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018; xem xét, thảo luận các mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019; đồng thời xem xét, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của tỉnh.

Đại biểu tổ Vũ Thư thảo luận tại tổ. Ảnh: Thành Tâm

Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Chiều ngày 9/12, HĐND tỉnh chia tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các báo cáo, tờ trình, đề án của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình tại kỳ họp và dự kiến nội dung thảo luận, chất vấn tại hội trường. Ngày 10/12, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh; các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chánh văn phòng HĐND tỉnh; miễn nhiệm ủy viên UBND, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kiện toàn chức danh ủy viên UBND tỉnh. Sau đó, các đại biểu chia tổ thảo luận tiếp tục cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, đề án trình tại kỳ họp. 

Cũng trong phiên họp chiều ngày 10/12, HĐND tỉnh sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Sau đó, các tổ đại biểu họp nghe phản ánh kết quả 2 phiên thảo luận tổ đại biểu về báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019, các ý kiến vào các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp, thống nhất nội dung thảo luận, chất vấn tại hội trường .

Trong phiên họp buổi sáng ngày 11/12, các đại biểu và đại diện các ngành phát biểu thảo luận tại hội trường, thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. 

Buổi chiều ngày 11/12, HĐND tỉnh tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường; thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ thực hiện rất nhiều nội dung và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh, Báo Thái Bình điện tử sẽ liên tục cập nhật thông tin đến bạn đọc trong các bản tin tiếp theo.

Theo Baothaibinh.com.vn