Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

10/12/2018


Sáng nay 10/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ bảy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018; xem xét, thảo luận mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019; cho ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình của UBND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Ảnh: Thành Tâm

Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố. 

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

Đại biểu dự khai mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Tâm

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVI không chỉ là kỳ họp thường kỳ cuối năm 2018 mà còn là dịp để nhìn lại nửa chặng đường thực hiện các mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Vì vậy, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng: thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền và công tác giám sát thực hiện pháp luật, các nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2018, trong đó có liên hệ kiểm điểm các mục tiêu từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đồng thời xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2019; đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo để khai thác tối đa nguồn lực nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 đã đề ra. Xem xét, cho ý kiến vào các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; thảo luận, tham gia vào các báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng; đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền của HĐND tỉnh các vấn đề quan trọng trong chương trình kỳ họp đã được các vị đại biểu HĐND tỉnh nhất trí thông qua. 

Kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và các báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, kết quả thực hiện nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu; báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh và các ban; chất  vấn các thành viên UBND tỉnh những vấn đề liên quan được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm. 

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và kiện toàn một số ủy viên UBND tỉnh, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Đại biểu dự khai mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Tâm

Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVI với nhiều nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đời sống dân sinh. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị đúng đắn các vấn đề theo thẩm quyền, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019. 

Báo cáo nêu rõ: Năm 2018, kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn định và duy trì đà tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn dự kiến đạt gần 50.000 tỷ đồng, tăng 10,53% so với năm 2017, vượt kế hoạch năm đã đề ra. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 12.223 tỷ đồng, tăng 3,97%; khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 18.227 tỷ đồng, tăng 20,07%; khu vực thương mại - dịch vụ ước đạt  16.756 tỷ đồng, tăng 6,68%. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 133.273 tỷ đồng, tăng 12,25% so với năm 2017. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 25,82%, ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 38,24%, ngành dịch vụ chiếm 35,94%. 

Đến nay, toàn tỉnh có có 200 xã (chiếm 75,8% tổng số xã triển khai xây dựng nông thôn mới) và 1 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2018 toàn tỉnh có 237 xã được công nhận đạt chuẩn. Toàn tỉnh hiện có 6 khu công nghiệp, 20 cụm công nghiệp có nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng. Công tác triển khai các thủ tục quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình được triển khai khẩn trương, bảo đảm các quy định theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 16.993,3 tỷ đồng, bằng 122,6% dự toán, tổng thu ngân sách địa phương ước đạt trên 14.535,3 tỷ đồng, bằng 124,7% dự toán. Toàn tỉnh có 152 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư mới hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 6.800 tỷ đồng, tăng 36,9% về số dự án so với năm 2017; có 76 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 596 triệu USD, 13 dự án ODA đang triển khai thực hiện với tổng vốn ODA là 1.585 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2018 ước 3,5%, giảm 0,5% so với năm 2017. Đến nay 100% hộ dân được cung cấp nước sạch bảo đảm tiêu chuẩn.

Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, toàn tỉnh đã giảm được 183 đơn vị sự nghiệp công lập, 10 công đoàn giáo dục và công đoàn ngành, nhiều chi cục, khoa phòng; giảm 663 cấp trưởng, cấp phó, 289 người làm việc ở vị trí hành chính; giảm 1848 biên chế so với số được giao năm 2015. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh - quốc phòng được giữ vững.

Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2019.

Cũng trong phiên họp buổi sáng, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến tháng 12/2018 tỉnh Thái Bình; báo cáo tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019; tờ trình về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019; tờ trình về việc phê duyệt cơ chế, chính sách hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý triệt để rác thải sinh hoạt  (không chôn lấp) của Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt; tờ trình về việc phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước tỉnh đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035.

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo các tờ trình của UBND tỉnh về việc: bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành; đề nghị ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Khu cảng và dịch vụ cảng cụm công nghiệp, khu du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tại Khu kinh tế Thái Bình thuộc xã Thái Thượng (Thái Thụy) hợp phần A: Nạo vét luồng tàu biển, xây kè công trình bảo vệ tàu, hạ tầng kỹ thuật và giao thông đến hàng rào cảng - công trình: Nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền.

Cũng tại phiên họp buổi sáng, các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện quy trình miễn nhiệm Chánh Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; miễn nhiệm và bầu ủy viên UBND tỉnh.

Sau đó, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh: báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18,19/NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tờ trình về việc đề nghị ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; tờ trình về việc đề nghị ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, thành phố; tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 13/12/2016 về việc phê duyệt định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương; tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016  của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương từ năm 2017.

Trong phiên họp buổi sáng, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về: Danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm và danh sách những người không được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội. 

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh: báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu, kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI; báo cáo chủ trương xây dựng Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Thái Bình; tờ trình về việc phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2019; tờ trình về việc phê duyệt số lượng, chức vụ cán bộ, danh sách công chức xã, phường, thị trấn; số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp công tác ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu nghe đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh về kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018. 

Chiều nay, HĐND tỉnh tiếp tục phiên làm việc tại hội trường. Các đại biểu nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và báo cáo của các ngành, tiến hành thảo luận tại tổ. HĐND tỉnh cũng thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Sau đó, các tổ đại biểu họp nghe phản ánh kết quả 2 phiên thảo luận tổ  của đại biểu về kinh tế - xã hội, việc lấy phiếu tín nhiệm.

 

  Cử tri Trần Anh Thúy, xã Bình Định (Kiến Xương)

 Qua nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tôi thấy rất phấn khởi với những kết quả đạt được về tích tụ ruộng đất, xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, phát triển công nghiệp tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn đều rất thực tế, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo sự đổi mới, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Tuy nhiên, hiện nay người dân còn băn khoăn về những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, thu nhập từ nông nghiệp còn thấp, xuất hiện nhiều hộ bỏ ruộng đi làm việc khác.

Qua kỳ họp HĐND tỉnh lần này tôi mong cần có những quyết sách hỗ trợ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhiều hơn, nhất là về cơ sở hạ tầng giao thông, cải tạo hệ thống tưới tiêu thủy lợi, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân và có cơ chế hỗ trợ cho việc thực hiện tích tụ ruộng đất để tạo vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho nông dân.
   

Cử tri Phạm Ngọc Huyên, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình

Qua theo dõi các kỳ họp HĐND tỉnh tôi thấy các cấp, các ngành đã giải quyết được nhiều vấn đề, ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là việc hỗ trợ tạo sinh kế cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tình hình an ninh trật tự đô thị được đảm bảo, công tác xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu ... Tuy nhiên vẫn còn nhiều kiến nghị của cử tri vẫn chưa được giải quyết cần phải quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn trong thời gian tới. Điển hình như về vấn đề đất ở trong các khu tập thể cũ từ hàng chục năm nay ở phường Đề Thám vẫn chưa có phương án giải quyết cụ thể gây bức xúc trong nhân dân; hay vấn đề vi phạm lấn chiếm đất ở của một số hộ dân cũng chưa giải quyết triệt để, còn để tồn đọng kéo dài. Vì thế, tôi kiến nghị HĐND tỉnh chỉ đạo Thành phố cũng như các đơn vị liên quan sớm đưa ra phương án giải quyết dứt điểm các sự việc trên.

                                                         

Cử tri Nhâm Sĩ Tính, xã Đông Á (Đông Hưng)

Trong các nội dung ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ bẩy, HĐND tỉnh khóa XVI, tôi đặc biệt quan tâm đến nội dung đại biểu HĐND tỉnh thay mặt cử tri toàn tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, thực hiện theo đúng nội dung, trình tự quy định. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở để đánh giá năng lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ; ghi nhận, động viên, khích lệ những việc làm tốt, có lợi cho sự nghiệp chung của tỉnh; đồng thời đây cũng là dịp đánh giá khách quan, nhắc nhở đối với những cán bộ lãnh đạo phụ trách các lĩnh vực còn hạn chế, chưa phát huy hết khả năng của mình trong thực thi công vụ. Tôi đánh giá cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm lần này, nhất là các đồng chí có phiếu tín nhiệm cao. Kết quả đó đã phản ánh sự tin tưởng của đại biểu HĐND tỉnh nói riêng, cử tri và nhân dân trong tỉnh nói chung đối với những người được lấy phiếu tín nhiệm trong lĩnh vực mình quản lý. Bản thân tôi cũng như nhiều người dân đều mong muốn những người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Theo Baothaibinh.com.vn