Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019

14/12/2018


Chiều ngày 14/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 với chủ đề ‘‘Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm

Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh; Trường Chính trị tỉnh, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; bí thư, phó bí thư thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Trưởng ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy.

Hội nghị nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các nội dung cơ bản về chuyên đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Trong đó nhấn mạnh: Tôn trọng nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá đúng vai trò, vị trí của nhân dân, muốn thật sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân, trong đó phát huy dân chủ là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng nhân dân; chống bệnh quan liêu, xa dân; chú ý lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị chính đáng của quần chúng, sẵn sàng tiếp thu phê bình của quần chúng và hoan nghênh quần chúng phê bình mình. Theo Hồ Chí Minh, cán bộ lãnh đạo quần chúng, nhưng đồng thời phải không ngừng học hỏi quần chúng, tôn trọng quyền làm chủ của quần chúng theo tinh thần lãnh đạo là đầy tớ, quần chúng là chủ...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được truyền đạt về chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay. 

Trong đó, đối với các tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cần tiếp tục quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lấy dân làm gốc; xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tạo động lực để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đối với cán bộ, lãnh đạo, người đứng đầu cần chủ động, tích cực trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, phát huy sức dân, huy động nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu đề ra vì lợi ích của nhân dân; nói đi đôi với làm, tạo uy tín tốt trong nhân dân, làm gương để nhân dân noi theo. 

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Theo Baothaibinh.com.vn