Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

22/12/2018


Chiều ngày 21/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận về một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018. 

Báo cáo nêu rõ: Năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của trung ương, sự nỗ lực phấn đấu của đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh ta đã đạt được kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, đề ra các chủ trương đúng đắn lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị năm 2018. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế -xã hội năm 2018. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, tiếp tục cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh...

Bên cạnh đó, báo cáo kiểm điểm cũng chỉ ra một số hạn chế như việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, xây dựng chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 có nội dung còn chưa sát thực tế, quá trình thực hiện một số nội dung phải điều chỉnh, cắt bỏ hoặc hoãn thời gian thực hiện; tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu chậm hơn so với các năm trước và 6 tháng đầu năm, nhất là khu vực công nghiệp và dịch vụ...

Các đại biểu tại hội nghị cũng đã nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. 

Báo cáo nêu rõ: các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đã nghiêm túc, tự giác kiểm điểm, đánh giá trung thực, khách quan những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý; xác định trách nhiệm của cá nhân gắn với tồn tại, hạn chế của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy; rút ra những bài học sâu sắc trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cá nhân và tham gia lãnh đạo tập thể, đề ra các biện pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản thống nhất với kết quả đánh giá của hai báo cáo kiểm điểm trên, đồng thời cũng góp ý chỉnh sửa vào một số nội dung cho phù hợp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận các ý kiến đóng của các đại biểu, đồng thời giao cơ quan có liên quan hoàn chỉnh báo cáo trình cấp có thẩm quyền, làm căn cứ thực hiện trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đại biểu bỏ phiếu, lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Tâm

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng. 

Sau khi nghe đồng chí Phạm Đồng Thụy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư và đồng chí Đinh Trọng Xá, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp giải trình về việc chậm tiến độ trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã Vũ Hội (Vũ Thư) và xã Minh Châu (Đông Hưng) do các đồng chí được phân công phụ trách, đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của tỉnh bởi thực chất NTM bao hàm tất cả các mục tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng. an ninh và hệ thống chính trị. Nguyên nhân của các đồng chí cấp ủy trình bày có nhiều song đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ rõ nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng trên là do hệ thống chính trị của địa phương yếu, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò MTTQ, các tổ chức thành viên chưa được phát huy. Bên cạnh sự nỗ lực của các đồng chí ủy viên cấp tỉnh và huyện được phân công phụ trách thì hiệu quả công tác không cao, chưa làm hết trách nhiệm, chưa có nhiều biện pháp để giải quyết hết vấn đề đặt ra, do đó yêu cầu các đồng chí cấp ủy được phân công phụ trách cần nghiêm túc nhìn nhận và khẩn trương sửa chữa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới hai địa phương do hai đồng chí cấp ủy chỉ đạo cần phải khẩn trương cùng cấp ủy các huyện chỉ đạo kiểm điểm thật sâu sắc để chỉ rõ những hạn chế yếu kém, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong xây dựng NTM và đề ra các giải pháp thực hiện. Quá trình đề ra những nhiệm vụ giải pháp đều phải công khai, dân chủ, đồng thời phải mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và nhân dân ở 2 xã trên.  

Đối với những vụ việc, những vấn đề có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng từ tỉnh tới cơ sở rà soát xử lý theo quy định của pháp luật. Yêu cầu đồng chí cấp ủy viên tỉnh cùng với ban thường vụ các huyện khẩn trương xem xét để củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ ở cấp xã yếu, kém; giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan và hai huyện xem xét, tư vấn, phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật của 2 xã trên.

Theo Baothaibinh.com.vn