Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương

28/12/2018


Ngày 28/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã tổ chức họp trực tuyến với các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình Ảnh: Thành Tâm

Dự và chỉ đạo hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về các nội dung: báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; báo cáo tóm tắt kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2018; dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; dự thảo nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; báo cáo tóm tắt về cải cách hành chính, tình hình thực hiện Chính phủ điện tử và kết quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ năm 2018.

Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự giám sát có hiệu quả của Quốc hội, sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả khả quan, hoàn thành toàn diện 12 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch, từ đó tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội. Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 7,08%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008; lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,54%; tổng thu ngân sách nhà nước vượt trên 6% so với dự toán và tăng khoảng 9% so với thực hiện năm 2017; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,2%. Cơ cấu lại nền kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực, môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu được cải thiện đáng kể. Công tác đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện; công tác tiếp công dân, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ khiếu nại tố cáo kéo dài được quan tâm xử lý. Công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Về mục tiêu năm 2019, phấn đấu GDP tăng khoảng 6,8%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 8 - 10%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân dưới 4%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khoảng 34% so với GDP…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và giai đoạn 2015 - 2020. 

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm như: tình trạng làm ăn thua lỗ, đầu tư kém hiệu quả, thất thoát, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nặng nề nhất là khu vực kinh tế nhà nước; tình trạng "trên nóng dưới lạnh”, kỷ cương phép nước bị buông lỏng còn diễn ra ở nhiều nơi; cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh còn nhiều trở ngại, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của doanh nghiệp; tội phạm, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, khiếu kiện đông người… vẫn còn diễn biến phức tạp. 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để chủ động thực hiện các chương trình công tác với các cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao; đồng thời nhấn mạnh 4 nhóm giải pháp cần triển khai thực hiện. 

Đó là: tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực ứng phó với những biến động bất thường của thị trường nhất là thị trường thế giới, duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, tạo chuyển biến rõ nét hơn trong việc tháo gỡ một cách thực chất những ách tắc, rào cản đối với các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Quan tâm hơn nữa và có biện pháp cụ thể đối với việc xây dựng và phát triển có hiệu quả văn hóa, xã hội, xây dựng con người theo Nghị quyết Đại hội XII; tổ chức quán triệt sâu sắc quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước đi và từng chính sách phát triển; tập trung xử lý có hiệu quả những vấn đề bức xúc hiện nay. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ và chính quyền các cấp thực sự trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả; lựa chọn, bố trí cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, công đức vào các vị trí lãnh đạo của Nhà nước.

Tại hội nghị, đa số các đại biểu nhất trí với dự thảo các báo cáo và các nghị quyết đã được xây dựng, phát biểu làm rõ thêm một số kết quả nổi bật của ngành, địa phương mình, đồng thời đề xuất một số giải pháp để hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 như: điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng linh hoạt, hiệu quả; thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp với chính sách tiền tệ để hỗ trợ phát triển sản xuất; tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh…

Đánh giá cao sự thảo luận tập trung của các đại biểu dự họp đồng thời tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉnh sửa các dự thảo nghị quyết để các cấp bộ, ngành, địa phương sớm triển khai ngay từ những ngày đầu của năm 2019; tổng hợp kiến nghị của các địa phương để Chính phủ xem xét, giải quyết. Các bộ, ngành, địa phương cần có trách nhiệm hơn với nhân dân, đất nước, cần nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế để có hành động cụ thể, quyết liệt hơn trong điều hành công tác.

 Về nhiệm vụ năm 2019, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo, điều hành quyết liệt cụ thể theo Nghị quyết số 01 đồng thời thực hiện quyết liệt hơn nữa việc phân cấp, phân quyền ở từng cấp, từng ngành; phát huy đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, tìm mọi giải pháp xóa bỏ rào cản, khơi thông mọi nguồn lực, phát huy tinh thần tự hào dân tộc và ý chí vươn lên mạnh mẽ trong mọi tầng lớp trong xã hội nhằm tạo nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy, rà soát lại các thể chế, các quy định của pháp luật bảo đảm công khai, minh bạch; quan tâm hơn đến công tác phòng chống thiên tai một cách chủ động; quan tâm đến phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ cá thể; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tích cực thực hiện công tác phòng chống buôn lậu, chống hàng giả, hàng nhái, bảo đảm cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vui tươi, lành mạnh.

Theo Baothaibinh.com.vn