Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra công tác sau sáp nhập trường học

04/01/2019


Chiều ngày 3/1, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đi kiểm tra công tác sau sáp nhập trường học tại Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Mỹ (Quỳnh Phụ).

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng đi có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ; lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tháng 8/2018, Trường Tiểu học Quỳnh Mỹ và Trường THCS Quỳnh Mỹ nhận quyết định sáp nhập thành Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Mỹ. Hiện nay, toàn trường có 49 cán bộ, giáo viên và 831 học sinh. Trường có đủ phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, trang thiết bị, sân chơi bãi tập đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường. Sau 1 học kỳ thực hiện sáp nhập, các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của nhà trường đang dần đi vào nền nếp. Tư tưởng của cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân trong xã ổn định, đồng thuận ủng hộ việc sáp nhập. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được củng cố, từng bước kiện toàn. Tuy nhiên, sau sáp nhập, nhà trường cũng đang gặp một số khó khăn như: chuyên môn, nghiệp vụ, phong cách làm việc của cán bộ, giáo viên giữa hai cấp học chưa đồng bộ; đồng chí hiệu trưởng nguyên là hiệu trưởng cấp THCS nên chưa nắm bắt rõ về tình hình cấp tiểu học, đặc biệt là hệ thống các văn bản của cấp tiểu học...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc sau khi thực hiện sáp nhập trường học và đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm khắc phục khó khăn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những kết quả Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Mỹ và ngành Giáo dục Quỳnh Phụ đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các nhà trường và ngành Giáo dục Quỳnh Phụ tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, giáo viên và các tầng lớp nhân dân khi thực hiện sáp nhập trường học; tự tổng kết, đúc rút kinh nghiệm là bài học cho các trường học khác; phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết, từng bước giải quyết khó khăn; duy trì kỷ cương, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của trường trên cơ sở tôn trọng và chấp hành nghiêm nguyên tắc hoạt động; đề cao trách nhiệm, phân cấp nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên, tổ, nhóm chuyên môn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, địa phương điều chỉnh thiết chế phù hợp với trường liên cấp; phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị, đề xuất để phân cấp giải quyết để các nhà trường, đội ngũ giáo viên yên tâm công tác.

Theo Baothaibinh.com.vn