Vững bước đi lên trên con đường đổi mới!

11/01/2019


Khu Kinh tế Thái Bình được kỳ vọng trở thành trọng điểm phát triển cho cả Thái Bình

Chúng ta vừa đi qua năm 2018 - một năm không ít cam go, bộn bề thử thách, đầy ắp sự kiện trong nước, nhiều biến động tình hình thế giới và khu vực, song từ thực tế gian khó ấy, sự phấn đấu bền bỉ, tư duy khoa học, cách làm sáng tạo đã đưa đất nước ta lên tầm cao của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, gặt hái những kết quả đầy ý nghĩa trên con đường đổi mới. Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 tiếp tục duy trì đà chuyển biến tích cực, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Quốc hội giao, trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt vượt, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020) đã đề ra. Việc kiểm soát tốt lạm phát, ổn định vĩ mô, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung chỉ đạo phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, ứng dụng công nghệ cao, tạo động lực mới nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh đã mang lại tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao hơn giai đoạn 2010 – 2015 với chất lượng được nâng lên, bền vững hơn. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên.

Trong bức tranh tranh toàn cảnh chung ấy của đất nước, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên quê hương Thái Bình có thể tự hào cắm thêm những mốc son vàng trong phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ tăng trưởng đạt mức 2 con số - trở thành một trong số ít tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng; với bứt phá ngoạn mục xây dựng nông thôn mới – gần 240 xã và 1 huyện  đạt chuẩn, chiếm hơn 90% tổng số xã triển khai xây dựng nông thôn mới; với đổi mới, hiệu quả thiết thực, tạo dư luận đồng tình ghi nhận  đánh giá cao công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác cán bộ; với nhiều động thái chuyển biến tích cực cải cách hành chính  góp phần quan trọng cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh… 

Việc đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đúng hướng, đổi mới, sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành; sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, góp phần quan trọng củng cố niềm tin, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Chan hòa trong bức tranh muôn màu tươi sáng, chúng ta càng thấm thía sâu sắc một điều tâm huyết, không có phép nhiệm màu từ "đũa thần" ngoài việc khơi nguồn sức mạnh nội sinh, bằng đường lối lãnh đạo đúng đắn, sự điều hành quyết liệt và tinh thần đoàn kết đồng thuận muôn người như một. Dẫu còn một số hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, song những thành quả không thể phủ nhận của năm 2018 là tiền đề vững chắc cho năm 2019 - năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020.

Chúng ta chào đón năm mới trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đồng lòng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; bám sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước, có đối sách phù hợp, kịp thời; quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho sản xuất kinh doanh; làm tốt công tác phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thựclàm tốt công tác dân vận, thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội… chúng ta sẽ biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, thiết thực, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019, tạo thế và lực mới tốt hơn cho đất nước vào những năm cuối nhiệm kỳ.

Phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, góp sức cùng cả nước nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình tiếp tục thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược để tăng trưởng kinh tế. Lấy người dân làm chủ thể, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực để xây dựng nông thôn mới;chú trọng đổi mới phương thức sản xuất, phương thức hoạt động, phương thức quản lý, điều hành nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; năm 2019, nơi “quê lúa, đất nghề” với đôi bàn tay, trái tim và trí óc kết tinh lớp lớp thế hệ sẽ  thực sự làm thay đổi diện mạo quê hương, truyền sức sống mới - tươi trẻ và căng tràn hơn trong bức tranh toàn cảnh phát triển kinh tế - xã hội ngày càng tươi sáng và khởi sắc.

Xuân Kỷ Hợi đã về! Xuân của hy vọng và mơ ước những điều tốt đẹp đến với mọi nhà, mọi người. Xuân của niềm tin sắt son giành trọn cho Đảng, cho công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh mà Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Đứng trước không ít khó khăn, thách thức, song, với những minh chứng thực tế thuyết phục từ hiệu quả thiết thực của phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhân dân thêm tin, cán bộ thêm động lực để ý Đảng lòng dân mỗi ngày thêm hòa quyện, thống nhất từ ý chí tới hành động trên bước đường đi tới, đưa Thái Bình tiếp tục phát triển nhanh hơn và bền vững hơn, trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Với niềm tin mới, khí thế mới, quyết tâm mới, sức bật mới, chúng ta vững bước đi lên, giành thắng lợi toàn diện ngay từ những ngày đầu năm mới!

 

 

Hà Trần