Tự hào 89 mùa xuân có Đảng

02/02/2019


Trong không khí náo nức đón chào xuân Kỷ Hợi 2019, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019). Mỗi người dân đất Việt đều trào dâng niềm tự hào 89 mùa xuân có Đảng với niềm tin, sự kỳ vọng lớn lao vào tương lai tươi sáng của dân tộc.

Ảnh minh họa.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện lịch sử trọng đại, bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. 89 mùa xuân đã qua là 89 năm Đảng ta vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao phong ba bão táp, qua bao thác ghềnh để đi tới bến bờ vinh quang. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tiến hành cuộc kháng chiến kéo dài 30 năm đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và đưa đất nước ta tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, diện mạo đất nước có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Trong nhiều năm qua, Đảng ta đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Gần đây, toàn Đảng đã tiến hành công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), đạt được những kết quả và kinh nghiệm bước đầu, góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi một bước những tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. 

Cùng với cả nước, 89 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng vào trang sử vàng chói ngời của Đảng ta. Phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường trong chiến đấu, năng động và sáng tạo trong công cuộc xây dựng quê hương, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đoàn kết, ra sức phấn đấu thi đua xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo động lực to lớn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Thái Bình đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và các mục tiêu, định hướng lớn của Nghị quyết. Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số và là một trong số ít tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, cao gấp gần 1,4 lần so với năm đầu nhiệm kỳ. GRDP bình quân đầu người cao gấp trên 1,3 lần. Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần củng cố và tăng thêm niềm tin, ý chí, động lực mới để tiếp tục vững bước tiến lên giành nhiều thắng lợi mới.

Những thành tựu Đảng ta đã lãnh đạo, đạt được trong 89 năm qua và của 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng càng củng cố thêm niềm tin của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta về tiền đồ và tương lai tươi sáng của dân tộc. Trong khí thế của mùa xuân mới - xuân Kỷ Hợi 2019, mừng Đảng ta 89 tuổi, với niềm tự hào, niềm tin sâu sắc vào Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện chung sức đồng lòng, phát huy mạnh mẽ tinh thần, ý chí tự lực, tự cường, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo Baothaibinh.com.vn