Sơ kết công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

25/04/2016


Sáng ngày 22/4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; hướng dẫn hoạt động giám sát cuộc bầu cử và triển khai các nhiệm vụ tiếp theo của công tác bầu cử; triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị

Qua 3 lần hiệp thương, toàn tỉnh đã lựa chọn được 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; 114 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 – 2021; 550 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, thành phố; 12.439 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn. Các đại biểu ứng cử đều được cử tri tín nhiệm cao, có trình độ văn hóa, chuyên môn, lý luận đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và HĐND, nhiều đại biểu có trình độ cao. Qua các bước hiệp thương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với thường trực HĐND, UBND cùng cấp thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử bảo đảm đúng thời gian, số lượng theo quy định. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã thực hiện giám sát việc triển khai công tác bầu cử, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, việc lập danh sách cử tri, việc giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thường xuyên tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về bầu cử. Đến nay, không còn đơn thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử thuộc thẩm quyền của MTTQ chưa được giải quyết.

Đại biểu tham gia góp ý thống nhất danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3.
Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu: Trong thời gian tới, ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, đặc biệt là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri; công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, các hoạt động tiếp xúc cử tri vận động bầu cử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử. Tổ chức hoạt động giám sát cuộc bầu cử, đặc biệt tập trung giám sát việc lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri, bảo đảm không để sót người có quyền bầu cử và không ghi nhầm người không có quyền bầu cử vào danh sách cử tri, thực hiện niêm yết danh sách cử tri theo luật định; giám sát hoạt động của tổ chức phụ trách bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; giám sát trình tự, thủ tục và thể thức bỏ phiếu trong ngày bầu cử kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử. Nắm tình hình nhân dân, phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch phân công người phụ trách từng khu vực dân cư và đối tượng cử tri cá biệt để tổ chức vận động cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo về bầu cử theo quy định, tổng kết cuộc bầu cử, đánh giá đúng kết quả, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã hướng dẫn hoạt động giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

 

 

Theo Baothaibinh.com.vn