Thực hiện các Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý rác thải sinh hoạt

02/03/2017


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xử lý rác thải sinh hoạt tại các Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 13/12/2016, Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 28/12/2016, Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 31/01/2017; thời gian qua, các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai và đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương xả rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định, tình trạng bãi rác tự phát đã gây ô nhiễm môi trường.

Bãi rác tự phát trên Quốc lộ 10 trước Khu Công nghiệp Gia Lễ

Để khắc phục tình trạng trên, ngày 28/2/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 625/UBND-NNTNMT về việc thực hiện các Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý rác thải sinh hoạt. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo:

Ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương chỉ đạo UBND xã Trà Giang khẩn trương huy động lực lượng thu dọn bãi rác trên hoàn thành trước 05/3/2017; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã và cán bộ phụ trách môi trường xã Trà Giang trong việc để xảy ra tình trạng trên, thực hiện xử lý kỷ luật theo quy định; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất là ngày 10/3/2017.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chức năng và UBND xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm theo các Công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh, bảo đảm giải quyết dứt điểm và không được để tái diễn việc xả rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định, làm mất mỹ quan khu dân cư, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân; đồng thời, tập trung xử lý rác đúng quy trình kỹ thuật và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các Công điện trên tại các địa phương trong huyện, thành phố; địa phương nào vi phạm thì xử lý kỷ luật hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật người đứng đầu theo đúng chỉ đạo tại các Công điện trên.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công điện trên; xử lý nghiêm theo thẩm quyền.

 

Ngọc Linh