Kiên quyết thực hiện lộ trình xóa bỏ lò vôi xong hết tháng 8/2017

08/03/2017


Đó là ý kiến kết luận của Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp nghe Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ báo cáo tiến độ xóa bỏ lò sản xuất vôi tại khu vực Cầu Nghìn, thị trấn An Bài.

Lò vôi Cầu nghìn (Huyện Quỳnh Phụ)

Triển khai, thực hiện xóa bỏ lò sản xuất vôi tại khu vực Cầu Nghìn, thị trấn An Bài cần tập trung các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, của huyện Quỳnh Phụ và tranh thủ sự ủng hộ của các báo, đài Trung ương tuyên truyền thường xuyên, với mọi hình thức để cán bộ, nhân dân và các chủ lò vôi thấy được sự cần thiết, lợi ích của việc xóa bỏ lò sản xuất vôi tại khu vực Cầu Nghìn đối với cảnh quan, môi trường, sức khỏe và đời sống của nhân dân.

Nội dung cần tập trung tuyên truyền về cơ chế, chính sách để nhân dân, các chủ lò vôi thấy rõ Ủy ban nhân dân tỉnh đã dành sự quan tâm đặc biệt, hỗ trợ tích cực, tạo mọi điều kiện ưu tiên nhất cho các chủ lò vôi; mặt khác, lộ trình tháo dỡ lò sản xuất vôi tại khu vực Cầu Nghìn đến hết tháng 8/2017 là thời hạn cuối phải thực hiện xong toàn bộ việc xóa bỏ các lò vôi theo yêu cầu của tỉnh, vì vậy từ nay các lò sản xuất vôi không được tiếp tục hoạt động.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành của tỉnh thực hiện nghiêm yêu cầu cử cán bộ tăng cường cho huyện Quỳnh Phụ và thị trấn An Bài trong quá trình thực hiện Đề án xóa bỏ lò sản xuất vôi; có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng cho từng cán bộ, thực hiện đạt yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, cùng các sở, ngành liên quan tăng cường các biện pháp kiên quyết ngăn chặn triệt để nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào để sản xuất vôi.

Đối với số nguyên liệu than, đá hiện còn tồn đọng thì cho phép xử lý theo một trong các phương án sau: (1) Các lò còn than và đá, vận động các chủ lò trả lại nơi bán; trường hợp các chủ lò có nhu cầu thì chỉ cho phép sử dụng hết lượng than còn lại mà không được nhập thêm; (2) Với các lò còn đá nhưng không còn than, Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ có trách nhiệm vận động một số doanh nghiệp mua lại số lượng đá còn tồn đọng để hỗ trợ các chủ lò; (3) Với các lò còn than mà không còn đá cần kết hợp với các chủ lò còn đá để đốt hết số than còn lại hoặc trả lại đơn vị cung ứng than.

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí vận chuyển đối với các chủ lò còn than trả lại nơi bán.

 

Minh Nguyệt

File đính kèm