UBND tỉnh Thái Bình tổ chức cuộc họp với các Ban đảng, MTTQ và các đoàn thể

13/03/2017


Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp với các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức đoàn thể của tỉnh để phối hợp triển khai một số nhiệm vụ quan trọng. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh dự cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ cũng như chủ trương của tỉnh trong vấn đề về tích tụ đất đai để phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Trong đó, tập trung vào 5 đột phá chiến lược và 3 giải pháp trọng tâm để tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin về cơ chế chính sách, cách làm trong tích tụ ruộng đất đang được thực hiện ở một số địa phương. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền vận động để hội viên, đoàn viên và nhân dân hiểu và tham gia hưởng ứng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung tại cuộc họp.

Về công tác giải tỏa, chống lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ. Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh thực trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đồng chí đề nghị từ ngày 8/3 -31/3 đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, chấp hành và tự giác tháo dỡ, từ ngày 1/4 - 15/4 là thời điểm để các cấp, ngành, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện và tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình chống đối. Từ sau ngày 15/4 địa phương nào chưa thực hiện dứt điểm thì phải xử lý trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để xảy ra vi phạm. Đồng chí cũng đã nhấn mạnh lại chỉ đạo của tỉnh về việc nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và bữa trưa của các ngày hành chính.

Về vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh, đồng chí đề nghị tập trung tuyền truyền để hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân thay đổi nhận thức, nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể như phân loại rác thải ngay từ gia đình, có ý thức giữ gìn vệ sinh, thu gom và xử lý hiệu quả rác thải sinh hoạt.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và nghiêm túc chấp hành. Đồng chí cho rằng tất cả những nhiệm vụ này cần có sự quan tâm và vào cuộc một cách tích cực của các ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể. Đồng chí đề nghị các ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị tích cực tuyền truyền, vận động để từng người dân, từng hội viên, đoàn viên hiểu đúng, đầy đủ và tích cực hưởng ứng.

Đồng chí cũng đã thông tin thêm về nội dung Dự án xây dựng tháp Thái Bình và quan điểm, chủ trương của tỉnh về xã hội hóa các nguồn lực để xây dựng công trình này. Đồng thời thông tin kết quả bước đầu của công tác vận động ủng hộ xây dựng công trình Tháp Thái Bình. Đồng chí cũng đề nghị các ban Đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác vận động quyên góp ủng hộ để công trình sớm được hoàn thành.     

 

Theo Baothaibinh.com.vn