Ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm công trình đê điều tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

13/03/2017


Ngày 13/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 804/UBND-NNTNMT về việc ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm công trình đê điều tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Bãi tập kết vật liệu xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ đê tại xã Thái Phúc (Thái Thụy).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn ven đê thực hiện việc thu dọn các loại rau màu đã trồng, thu dỡ hàng rào, tường dậu lấn vào chân đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê… hoàn trả lại mặt đê, mái đê và hành lang bảo vệ đê như hiện trạng ban đầu;  phát hiện, lập biên bản các vi phạm và kiên quyết ngăn chặn, xử lý các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh; tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về đê điều, phòng, chống thiên tai đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu và tự giác thực hiện theo đúng quy định;  Chỉ đạo các phòng, ban chức năng thực hiện rà soát, tổng hợp, phân loại các vi phạm còn tồn đọng, xây dựng kế hoạch xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Sở, ngành phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo dõi, giám sát, xử lý, chấm dứt ngay hoạt động vi phạm của các chủ vi phạm.

Nguyễn Tuấn

File đính kèm