Đẩy mạnh tin học hóa trong khám, chữa bệnh BHYT

15/03/2017


Thực hiện Công văn số số 532/BYT-BH của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh tin học hóa trong khám chữa bệnh BHYT, ngày 15/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 849/UBND-KGVX về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế.

Khám chữa bệnh bằng BHYT tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn nêu trên.

Để đảm bảo tiến độ tin học hóa trong khám chữa bệnh BHYT, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT năm 2017 và các năm tiếp theo, bảo đảm tất cả các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) ở các tuyến thực hiện kết nối liên thông và giám định được dữ liệu điện tử .

Đôn đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn đẩy nhanh ứng dụng CNTT trong quản lý KCB, bảo đảm trích xuất được đầy đủ, đúng, thường xuyên, liên tục và bảo đảm chất lượng các dữ liệu điện tử về khám chữa bệnh BHYT và dữ liệu yêu cầu thanh toán chi phí KCB BHYT, gửi tới Cổng tiếp nhận dữ liệu giám định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cổng dữ liệu Y tế của Bộ Y tế.

Chủ động kiểm tra, giám sát tiến độ, đánh giá kết quả việc triển khai ứng dụng tin học hóa trong quản lý KCB và thanh toán BHYT tại địa phương.

 

Hương Dung