Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017-2018

16/03/2017


Ngày 16/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 624/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở (THCS) và lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2017- 2018.

Thí sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Thái Bình năm học 2015 - 2016.

Theo đó, đối tượng tuyển sinh lớp 6 (THCS) là người đã hoàn thành chương trình tiểu học, đúng độ tuổi theo quy định của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Phương thức tuyển sinh theo xét tuyển. Hồ sơ tuyển sinh bao gồm: Bản sao giấy khai sinh hợp lệ, học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.

Đối với tuyển sinh lớp 10 THPT, các trường THPT công lập sẽ áp dụng phương thức thi tuyển, các trường THPT ngoài công lập áp dụng phương thức xét tuyển.

Đối tượng tuyển sinh lớp 10 bao gồm người đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên, đúng độ tuổi theo quy định của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ thi viết 3 môn toán, ngữ văn và môn thứ ba. Thời gian làm bài các môn toán, ngữ văn  120 phút, môn thứ 3 là 60 phút. Môn thứ 3 được chọn ngẫu nhiên trong số những môn học còn lại, phù hợp cho các đối tượng /tuyển sinh và công bố sớm nhất vào ngày 10/5//2017.

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017-2018 cũng quy định rõ chế độ ưu tiên, khuyến khích và tuyển thẳng cho các đối tượng.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được tổ chức vào ngày 08/7/2017.

 

 

 

Thùy Minh

File đính kèm