Tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 7 "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

07/04/2017


Thực hiện Quyết định số 463/QĐ-CTN ngày 07/3/2017 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, nhân kỷ niệm 42 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017), ngày 07/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1240/UBND-NC về việc tổ chức Lễ Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình và Chủ tịch UBND các huyện: Đông Hưng, Kiến Xương và Quỳnh Phụ chủ trì báo cáo Huyện ủy, Thành ủy phân công lãnh đạo đến trao tặng Bằng, Huy hiệu tại gia đình; chỉ đạo và phân công các phòng, ban chức năng liên quan chuyển tiền thưởng, chuyển Bằng, Huy hiệu về các xã, phương để tổ chức trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Cấp tiền thưởng cho thân nhân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng về các xã, phường trước ngày 19/4/2017.

Chỉ đạo UBND các xã, phường chuyển tiền thưởng tới đại diện thân nhân các Bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” trước ngày 24/4/2017. Bố trí thời gian, địa điểm mời lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể đến thăm, tặng quà và trao tặng Bằng, Huy hiệu tại gia đình trước ngày 30/4/2017.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc truy tặng danh hiệu vnh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh chủ động phối hợp tổ chức và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm tốt phòng trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tham gia các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ các gia đình liệt sĩ.

Danh sách 7 Bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

1. Hoàng Thị Ích, xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

2. Bà Phạm Thị Nhung, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng

3. Bà Nguyễn Thị Gái, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng

4. Bà Lương Thị Hộ, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình.

5. Bà Phạm Thị Thước, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ.

6. Vũ Thị Kỹ, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ

7. Bà Phạm Thị Phiêu, xã Quỳnh Sơn, huyện Quỳnh Phụ

 

Hoàng Len