Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh

12/04/2017


Ngày 05/4/2017, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Trường Tiểu học An Bài - huyện Quỳnh Phụ hưởng ứng Ngày sách Việt Nam

Mục đích của việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội; tôn vinh các giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng và tôn vinh những người tham giá quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in ... và phát hành sách; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội, đội ngũ những người viết sách, tham gia hoạt động xuất bản, in và phát hành sách; khuyến khích việc xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của việc đọc sách.

Kế hoạch đã nêu những nội dung tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh bao gồm: tuyên truyền, quảng bá về Ngày Sách Việt Nam và các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng; tặng sách cho các thư viện, tủ sách tiêu biểu trong tỉnh; tổ chức triển lãm, trưng bày, xếp  sách nghệ thuật và các gian hàng giới thiệu, sách bán giá ưu đãi, tặng sách cho độc giả, phục vụ đọc sách miễn phí của một số Nhà xuất bản, đơn vị phát hành ở Trung ương và địa phương; tổ chức Ngày hội đọc sách, thi vẽ tranh, kể chuyện theo sách đọc cho học sinh, hướng dẫn kỹ năng đọc, chọn sách, phát động phong trào đọc sách, xây dựng văn hóa đọc thông qua các hoạt động tại Ngày hội đọc sách;  quyên góp sách ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các tủ sách ở nông thôn trên địa bàn tỉnh; tổ chức Ngày Sách Việt Nam trong hệ thống các trường học trên địa bàn tỉnh va trong hệ thống thư viện...

Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam được tổ chức từ ngày 01/4 đến 30/4 hằng năm, trong đó các hoạt động chính được tổ chức trọng tâm từ ngày 18 đến 28/4.

Tuấn Minh