Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2017

14/06/2017


6 tháng đầu năm 2017, ngành Thanh tra tỉnh Thái Bình đã thực hiện 29 cuộc thanh tra hành chính và 74 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 216 đơn vi. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm kinh tế 5.433 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 715 triệu đồng; đôn đốc và thu hồi sai phạm về kinh tế theo kết luận thanh tra năm 2016 số tiền 216 triệu đồng.

Thành phố tập trung làm tốt công tác giải phóng góp phần hạn chế đơn thư kiến nghị khiếu nại tố cáo.

Thanh tra tỉnh thực hiện 12 cuộc thanh tra và có kết luận 06 cuộc thanh tra. Qua thanh tra, đã kiến nghị thu hồi sai phạm kinh tế về ngân sách nhà nước 1,226 tỷ đồng.

Thanh tra các sở, ngành thực hiện 76 cuộc thanh tra, kiểm tra 164 đơn vị; tập trung vào các lĩnh vực: giao thông đường bộ, đường thủy; tài nguyên và môi trường; công thương; xây dựng; giáo dục - đào tạo; khoa học - công nghệ; lao động; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; an toàn vệ sinh thực phẩm; thông tin, truyền thông… Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm kinh tế, kiến nghị thu hồi 115 triệu đồng và 7.419,2 m2 đất; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 715 triệu đồng…

Thanh tra các huyện, thành phố thực hiện 15 cuộc thanh tra tại 35 đơn vị. Qua thanh tra kiến nghị thu hồi sai phạm kinh tế 119,7 triệu đồng.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã tiếp nhận 2.829 lượt người với 1.209 đơn (giảm 296 đơn so với cùng kỳ năm 2016).

Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; đòi lại diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi, chuyển nhượng cho doanh nghiệp thực hiện dự án kinh tế - xã hội; một số nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường, chế độ BHXH, chế độ chính sách đối với gia đình có công với cách mạng....

Đối với 20 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng theo Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 13/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đến nay các cấp, các ngành đã phối hợp chủ động giải quyết được 10 vụ việc phức tạp, kéo dài; 10 vụ việc chưa chấm dứt đang được cơ quan có thẩm quyền tập trung giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự và ổn định tình hình.

Hà Phương