Họp Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh

03/08/2017


Chiều ngày 02/8/2017, Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả ứng dụng, phát triển CNTT của các cơ quan nhà nước năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ; các thành viên BCĐ ứng dụng CNTT tỉnh.

Báo cáo tình hình ứng dụng, phát triển CNTT năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 nêu rõ: Hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực; Hạ tầng trang thiết bị ứng dụng CNTT của các cơ quan đơn vị ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã cơ bản đáp ứng yêu cầu tác nghiệp, được kết nối liên thông qua mạng diện rộng của tỉnh;  Năm 2016 và 2017 tỉnh đã đầu tư 64 tỷ đồng từ nguồn ngân sách  tỉnh và nguồn kinh phí sự nghiệp chi cho 11 dự án, nhiệm vụ CNTT thuộc một số các cơ quan nhà nước trên địa bàn.100% văn bản điện tử được trao đổi liên thông trong các cơ quan nhà nước ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã; Ký số văn bản đã được 100% cơ quan tỉnh thực hiện; Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh hiện có 21 máy chủ với hệ thống, thiết bị mạng hiện đại, an toàn bảo mật cao; tỉnh đã triển khai hoàn thiện mạng diện rộng đến 100% các xã, phường, thị trấn; Công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ quản trị mạng được tỉnh tổ chức thường xuyên.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh phát biểu tại cuộc hop.

Đến nay, hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông đã được triển khai tới 100% các cơ quan nhà nước ở cả 3 cấp với tổng số 788 cơ quan, đơn vị. Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã có gần 18 triệu lượt truy cập. Năm 2016, có 248.171 văn bản điện tử, 6 tháng đầu năm 2017 có 134.225 văn bản điện tử được trao đổi qua hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông; Toàn tỉnh đã cấp 5.393 địa chỉ thư điện tử, 1.521 chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị.

Năm 2016, tỉnh Thái Bình đứng thứ 34/63 tỉnh, thành phố nằm trong nhóm các tỉnh ở mức khá về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT truyền thông.

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ đã tập trung thảo luận nội dung về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để đẩy mạnh ứng dụng phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh chỉ ra các nguyên nhân tồn tại trong việc ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh cần tổ chức quán triệt, quán triệt lại các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc ứng dụng CNTT để  nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân; Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các ngành, các địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để người dân hiểu và tiếp cận quy trình khai thác cơ sở dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến, chính quyền điện tử các ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương rà soát lại cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực CNTT; Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng các sở, ngành liên quan thẩm định, nâng cấp, liên thông hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; khắc phục lỗi, hạn chế yếu kém trong việc liên thông cơ sở dữ liệu của từng cơ quan, địa phương; nâng cấp Cổng thông tin điện tử;  Phải bảo đảm tuyệt đối an toàn an ninh thông tin; Người đứng đầu các các sở, ngành, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trong việc ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị mình.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh xếp hạng, đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các đơn vị, địa phương. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính tham mưu cho Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh về vấn đề tài chính trong việc nâng cấp hạ tầng ứng dụng CNTT của tỉnh.

 

 

Hà Linh