Chuyển đổi thuê bao di động 11 số thành 10 số từ 15/9/2018

06/06/2018


Thuê bao di động 11 số thuộc tất cả các nhà mạng tại Việt Nam sẽ chuyển đổi sang 10 số bắt đầu từ 15/9/2018 đến hết ngày 30/6/2019.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông  có khoảng 60 triệu thuê bao 11 số sẽ chuyển sang thuê bao 10 số và khoảng 700 thuê bao VSAT chịu sự tác động.

Theo đó, huyển đổi mã mạng VSAT từ 99.2xxxxxx sang mã mạng 67.2xxxxxx và chuyển đổi mã mạng của thuê bao di động 11 số về 10 số như sau: MobiFone  từ Mã mạng cũ là  120, 121, 122, 126, 128  chuyển đổi sang  Mã mạng mới là 70, 79, 77, 76, 78;  VinaPhone  Mã mạng cũ là 123, 124, 125, 127, 129  sẽ chuyển đổi sang Mã mạng mới là 83, 84, 85, 81, 82;  Viettel  Mã mạng cũ là  162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169  chuyển đổi sang Mã mạng mới là   32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39;  Vietnamobile  từ Mã mạng cũ là  186, 188  chuyển đổi sang Mã mạng mới 56, 58; Gmobile từ Mã mạng cũ là 199 chuyển đổi sang Mã mạng mới  59.

Thời gian bắt đầu chuyển đổi vào 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018 và kết thúc chuyển đổi vào 23 giờ 59 phút ngày 30/6/2019. Thời gian bắt đầu quay số song song vào 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018 và kết thúc quay số song song vào 23 giờ 59 phút ngày 14/11/2018. Thời gian bắt đầu duy trì âm thông báo vào 00 giờ 00 phút ngày 15/11/2018 và kết thúc âm thông báo vào 23 giờ 59 phút ngày 30/6/2019.

Bộ TT-TT cho biết, khi đổi số thuê bao, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải thông báo trước 60 ngày đến các thuê bao trên phương tiện thông tin đại chúng; cho phép gọi đồng thời cách cũ và cách mới trong vòng 60 ngày.Nhà mạng phải duy trì âm thông báo trong thời gian khoảng 7,5 tháng kể từ thời điểm kết thúc quay số song song.

Trong thời gian này, các cuộc gọi quay số theo mã mạng cũ sẽ nhận được thông báo (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) cho biết mã mạng đã thay đổi và hướng dẫn quay số theo mã mạng mới.

 

 

Hà Linh